През 2003 г. знаменитият професор и баща на световната зъбопротезна имплантология Ингвар Брьонемарк от Гьотеборг, Швеция, заявява: “Срам е през XXI век хората да си лягат вечер и зъбите им да са в чашата с вода”.

Съвременната тенденция в имплантологията се основава на използването на възможно най-малко на брой импланти. Например: с 6 импланта оптимално могат да бъдат възстановени 12 зъба. Задължително условие за това е да могат да бъдат поставени титаниеви винтове в така наречения функционален център – шестите зъби на пациента, което в много случаи не е възможно.

Именно този факт дава основание на талантливия зъболекар от Лисабон Пауло Мало в сътрудничество с Nobel Biocare да разработи методиката, наречена All on 4. All on 4 или “всичко върху четири импланта” дава възможност за намиране на решение в сложни ситуации по възможно най-елегантния начин – без синус лифт и костозаместителни присадки. По този начин се намаляват рисковете, времето и крайната цена за лечение. Освен всичко, пациентите не остават нито ден без зъби.

Сред най-големите предимства на този иновативен метод на лечение е възможността мостът да бъде свален при нужда (той е винтово закрепен, а не циментиран), да се направи корекция по него, а след това отново да се постави върху имплантите, без да бъде унищожен, като спестява дискомфорта от оставането без зъби за определен период от време.

Нашият двугодишен опит показва, че тази методика не е лесна за изпълнение и не бива да бъде подценявана. За да се прилага, е задължително използването на специалните тричастови импланти на Nobel Biocare (имплант, Multi Unit и временен абатмънт). Необходимо е да бъде проведена специализация в клиники с опит и познания в тази трудна област на денталната имплантология, тъй като техниката за поставяне на имплантите при All on 4 и последващото протезиране нямат нищо общо с поставянето на импланти при стандартната имплантология. През последните две години в клиника Denta Consult бе завършено лечението на десетки случаи чрез метода All on 4.

Допълнителна информация може да намерите в нашата категория със статии: