Коронавирус, COVID 19 и лечение със зъбни импланти

 Медицината е водеща за нас!

coronavirus-корона-вирус-зъбни-имплантиНачалото на XXI век завари обществото като цяло неподготвено за извънредна пандемична обстановка.

Животът продължава и хората ще имат нужда от лечение със зъбни импланти. Лечението със зъбни импланти ще продължи да се развива и усъвършенства в новите условия за живот от сега насетне.

В клиниката на Дента Консулт винаги са съществували утвърдени стандарти за превенция от заразни болести. За нас сега е лесно, защото сме направили  необходимите инвестиции още при самото изграждане на клиниката. Правилата за стерилизация и дезинфекция при нас са част от ежедневието ни. Ние имаме изградени принципи, протоколи и навици за работа, с които се спазват всички изисквания, дори и при новите извънредни обстоятелства.

В клиниката на Дента Консулт приемна, зъботехнична лаборатория и Ro- кабинет се намират на първия етаж. Операционната за поставяне на зъбни импланти, стерилизационната и лечебните кабинети се намират на втория етаж. Това означава, че всички операции и процедури по лечение на Вашите зъби се намират в самостоятелни помещения, които са отделени от общите помещения на първия етаж.

Всичките лечебни кабинети на клиника Дента Консулт са обурудвани с вентилирани бактерицидни лампи. С тях ние можем да извършваме денталните процедури  без лампите да бъдат изключвани. Вентилираните бактерицидни лампи осигуряват непрекъснат обмен на дезинфекциран въздух, в който няма вирулентни патогени.

Кабинетите се дезинфекцират след всеки пациент, като екипът ни работи с всички необходими предпазни средства.

Денталната клиника на Дента Консулт е снабдена с автоклави за стерилизация от най-висок клас на австрийската фирма W&H.

Денталната клиника на Дента Консулт е снабдена с термодезинфектор на немската фирма Miele.

Независимо от всичко изброено, в дентална клиника Дента Консулт се въвеждат някои нови мерки и правила за безопасност по отношение на физическа дистанция между пациентите и лични предпазни средства:

  • Пациенти се приемат само след предварително записан час,
  • Всички пациенти влизат в приемната на дентална клиника Дента Консулт с поставени собствени предпазни маски,
  • При влизане в клиниката на всички пациенти се предоставя дезинфектант и предпазни ръкавици, които са длъжни да носят до напускането на сградата;
  • В асансьора, който води към втория етаж с клиничните кабинети и операционната за зъбни импланти, се допуска само по един пациент, придружен от член на Дента Консулт,
  • Преустановява се възможността в клиниката да присъстват придружители на пациенти по време на лечебни процедури, както и да се ползва общото пространство пред кабинетите.

Лечението със зъбни импланти в дентална клиника Дента Консулт продължава по обичайните протоколи за работа. Не се налага някаква съществена промяна по отношение лечението на собствените зъби и лечението със зъбни импланти.

Предимство за пациентите на Дента Консулт е наличието на собствена виртуална 3D зъботехнична лаборатория на територията на клиниката. Това означава, че взетите отпечатъци за зъбни корони и мостове върху зъбни импланти няма да излизат извън рамките на клиниката, т.е. възможността за някаква външна зараза чрез тях е елиминирана на 100%.

Предимство за нашите пациенти е и наличието на собствен 3D скенер за панорамни снимки и 3D компютърни томографии, необходими за анализ, проект и изработване на хирургични водачи при лечение със зъбни импланти. Всички части от 3D скенера, които вие захапвате в устата си или са в контакт с Вашето тяло, са предварително дезинфекцирани в автоклавите на W&H.

Бъдещето е пред нас и ние ще трябва да свикнем да живеем съвместно с Коронавирус, COVID 19 и едновременно с това  да се лекуваме със зъбни импланти.

Медицината е водеща за нас!

Екипът на Дента Консулт

Статии

Ортодонтско лечение с алайнери – /съвременна алтернатива на брекетите/

Ортодонтското лечение има за цел, да бъде възстановена хармонията между позицията и функцията на зъбите, кое...

Статия

Ортодонтско лечение

Ортодонтското лечение, по-известно като лечението с брекети, има за цел да бъде възстановена хармонията межд...

Статия

Ценови схеми за лечение със зъбни импланти

Съвременните, интелигентни хора разбраха, че лечението със зъбни импланти трябва да бъде медицински издържа...

Статия

Зъбни импланти – хирургични водачи

Хирургичните водачи са една от иновациите за поставяне на зъбни импланти в най-добрата, най-желаната позиция ...

Статия