Хармония и естетика при лечение със зъбни импланти

Повишените естетични изисквания на пациентите при лечение със зъбни импланти накара зъболекарите да въведат в своята клинична практика нови оперативни методи и техники – разви се хирургията на меките тъкани както около собствени зъби, така също и около имплантите.

Фирмите производители произведоха нови форми на зъбни импланти и нови надстройки върху тях, т.н. Universal base или Titanium base.

Само при съчетание на bone level зъбни импланти, правилни и подходящи оперативни методи и техники, индивидуални керамични надстройки /абатмъни/, съвременни методи на протезиране – завиващи се корони от Цирконии към зъбни импланти, ние можем да говорим за постигане на червено-бяла естетика. Развиха се и съвременните дигитални методи за проектиране и възстановяване на собствени зъби и зъби върху импланти с /CAD-CAM/ технологии в зъботехничните лаборатории.

Червено-бялата естетика представлява нашето визуално възприятие на хармонията между зъби и меки тъкани /венци/, която се получава, когато нашия събеседник се усмихне срещу нас.

възстановяване на собствени зъби

Ако не се използват индивидуални, керамични надстройки върху bone level зъбни импланти или завиващи се Циркониеви корони /full contur/, много често лигавицата над белите зъби синее.

Успеха от лечението със зъбни импланти в близкото минало беше остеоинтегриран и функциониращ имплант.

Днес имплантологичният успех от лечението със зъбни импланти е:

– костта около зъбните импланти да остане стабилна и цяла за дълго време.

– червено-бяла естетика и хармония чрез дълготраен автентичен розов цвят и изпъкнал профил на меките тъкани, съчетани с индивидуална форма и цвят на собствени зъби и зъбни коронки върху зъбни импланти.

Всички ние искаме да имаме тази хармония, която ни е дадена от Природата, когато сме загубили един или повече зъби и не желаем унищожаването на съседните здрави зъби за лечение със зъбни мостове.

Естетичните изисквания при приложението на импланти в денталната имплантология са водеща част от нашата философия за Вашето лечение.

Ние в Дента Консулт София създадохме собствена зъботехнична лаборатория от най-висок клас, възстановяване на собствени зъби и зъби върху зъбни импланти от безметална керамика – Цирконии, литиев дисиликат, фелдшпат и др. керамики.

Дигиталните проекти върху зъби и зъбни импланти се правят от нашите доктори, защото денталните лекари могат по най-добър начин да съобразят формата на новосъздадени зъби, която да бъде профилактична по отношение на подлежащите  кост и меки тъкани, за постигане на перфектна естетика при лечение с импланти. Те могат да изберат най-подходящият Цирконии за Вас, игнорирайки различната цена на различните видове Циркони, който се произвежда и предлага от търговците. С други думи ние използваме най-подходящите за Вас материали, като не купуваме най-евтините, а това което е необходимо за решаване на Вашият индивидуален клиничен случай.

Затваряйки клиничният и лабораторен процес, ние Ви гарантираме възможно най-качествено лечение със зъбни импланти и последващо възстановяване на зъбите върху тях.

д-р Асен Маринов – баща

зъбни импланти и естетика