За повечето хора зъбните импланти са най-доброто решение при загуба на зъби, но не всички пациенти имат достатъчен костен обем за поставянето на традиционни зъбни  импланти.

Иновациите в клиничните методи на поставяне на зъбни импланти, имплантната система Nobel BioCare, съвременната Cad/Cam технология, както и нашия опит ни дават възможност да лекуваме пациентите сигурно с несваляеми зъби.

През 2003 г. знаменитият професор и баща на световната зъбопротезна имплантология Ингвар Брьонемарк от Гьотеборг, Швеция, заявява: “Срам е през XXI век хората да си лягат вечер и зъбите им да са в чашата с вода”.

Съвременната тенденция в имплантологията се основава на използването на възможно най-малко на брой импланти. Например: с 6 импланта оптимално могат да бъдат възстановени 12 зъба. Задължително условие за това е да могат да бъдат поставени зъбни импланти в така наречения функционален център – шестите зъби на пациента, което в много случаи не е възможно.

Именно този факт дава основание на талантливия зъболекар от Лисабон Пауло Мало в сътрудничество с Nobel Biocare да разработи методиката, наречена All on 4.

All on 4 или “всичко върху четири импланта” дава възможност за намиране на решение в сложни ситуации по възможно най-елегантния начин – без синус лифт и костозаместителни присадки. По този начин се намаляват рисковете, времето и крайната цена за лечение. Освен всичко, пациентите не остават нито ден без зъби.

Сред най-големите предимства на този иновативен метод на лечение е възможността мостът да бъде свален при нужда (той е винтово закрепен, а не циментиран), да се направи корекция по него, а след това отново да се постави върху зъбните импланти, без да бъде унищожен. Това спестява дискомфорта от оставането Ви без зъби за определен период от време.

Нашият 4 годишен опит показва, че тази методика не е лесна за изпълнение и не бива да бъде подценявана. За да се прилага, е задължително използването на специалните тричастови импланти на Nobel Biocare (имплант, Multi Unit и временен абатмънт). Необходимо е да бъде проведена специализация в клиники с опит и познания в тази трудна област на денталната имплантология, тъй като техниката за поставяне на имплантите при All on 4 и последващото протезиране нямат нищо общо с поставянето на импланти при стандартната имплантология. През последните 4 години в клиника на Denta Consult бе завършено лечението на десетки случаи чрез метода All on 4.

Подобни статии