Ценови схеми за лечение със зъбни импланти

Медицински издържано лечение със зъбни импланти. Ние не завиваме винтове, ние лекуваме хора! Зъбни импланти – цена. Обикновенно първи...

Standard Post

Методи на имплантиране

Кой метод за поставяне на зъбни импланти е най-добър, най-подходящ за мен?       1. Метод на покрито имплантиране – зъбите са из...

Standard Post

All on 4 – поглед към бъдещето

За повечето хора зъбните импланти са най-доброто решение при загуба на зъби, но не всички пациенти имат достатъчен костен обем за постав...

Standard Post

Импланти I Кои зъбни импланти са добри? Защо?

Въпроса който стои пред мен е, кой от всички зъбни импланти да избера за своето лечение? Какво се случи до сега? Установих, че имам проблем...

Standard Post

All on 4. Жертви на измама при лечение със зъбни импланти

Прочетеното по-долу сигурно ще Ви се стори като фейлетон от в.“Стършел”, а на тези от по-старото поколение като разказ на Чудомир, ама ка...

Standard Post

Винтови и базални зъбни импланти – сравнителна характеристика

Сравнителна характеристика между базални и класически, двучастови, винтови, зъбни импланти Т.н. “базални импланти” – са много примамли...

Standard Post

Ценови варианти за лечение с 4 импланта

Лечението с 4 зъбни импланта придоби широка популярност, но какво всъщност получаваме?…еднозначно ли е то? Какво печелим и какво губим? С...

Standard Post

Зъбни импланти – очаквания, заблуди и реалност

В Българския тълковен речник за думата популизъм е отбелязано: “Примитивна политическа тактика, която има за цел да заблуждава и манипу...

Standard Post

Зъбни импланти – гаранция

Един от въпросите на пациента е: „Докторе, каква гаранция давате за зъбните импланти?“. Тук трябва да направим разлика за: Гаранция на са...

Standard Post

От какво зависи броя на поставените зъбни импланти?

Броят на зъбните импланти, който трябва да се поставят, зависи от протетичния и хирургичен лечебен план след задълбочен клиничен и парак...

Standard Post

Зъбни импланти и болка

Въпроса който често интересува пациентите, които ще бъдат лекувани със зъби импланти е, има ли  болка и дискомфорт по време на поставяне ...

Standard Post

Лечение със зъбни импланти при пародонтит

  Правилното използване на зъбните импланти при пародонтални заболявания – пародонтит, /“пародонтоза” – остаряло и неправилно на...

Standard Post