Дентален мениджър на годината – Адмира

Конкурсът „Дентален мениджър на годината – „Адмира“ е изцяло български патент и е организиран от Асоциация на денталните мениджъри в ...

Статия

Ценови схеми за лечение със зъбни импланти

Съвременните, интелигентни хора разбраха, че лечението със зъбни импланти трябва да бъде медицински издържано, тъй като то съвсем не е н...

Статия

Зъби върху зъбни импланти | Протезиране

Циментиращи се и завиващи се корони и мостове върху зъбни импланти В зависимост от закрепването на коронките и мостовете върху зъбните ...

Статия

Ценови варианти за лечение с 4 импланта

Лечението с 4 зъбни импланта придоби широка популярност, но какво всъщност получаваме?…Еднозначно ли е то? Какво печелим и какво губим? С...

Статия

Методи на имплантиране

Кой метод за поставяне на зъбни импланти е най-добър, най-подходящ за мен?       1. Метод на покрито имплантиране – зъбите са извадени най-...

Статия

All on 4 – поглед към бъдещето

За повечето хора зъбните импланти са най-доброто решение при загуба на зъби, но не всички пациенти имат достатъчен костен обем за постав...

Статия

Импланти I Кои зъбни импланти са добри? Защо?

Въпроса който стои пред мен е, кой от всички зъбни импланти да избера за своето лечение? Какво се случи до сега? Установих, че имам проблем...

Статия

All on 4. Жертви на измама при лечение със зъбни импланти

Прочетеното по-долу сигурно ще Ви се стори като фейлетон от в.“Стършел”, а на тези от по-старото поколение като разказ на Чудомир, ама ка...

Статия

Винтови и базални зъбни импланти – сравнителна характеристика

Сравнителна характеристика между базални и класически, двучастови, винтови, зъбни импланти Т.н. “базални импланти” – са много примамли...

Статия

Зъбни импланти – очаквания, заблуди и реалност

В Българския тълковен речник за думата популизъм е отбелязано: “Примитивна политическа тактика, която има за цел да заблуждава и манипу...

Статия

Зъбни импланти – гаранция

Един от въпросите на пациента е: „Докторе, каква гаранция давате за зъбните импланти?“. Тук трябва да направим разлика за: Гаранция на са...

Статия

От какво зависи броя на поставените зъбни импланти?

Броят на зъбните импланти, който трябва да се поставят, зависи от протетичния и хирургичен лечебен план след задълбочен клиничен и парак...

Статия