Ортодонтско лечение с алайнери – /съвременна алтернатива на брекетите/

Ортодонтското лечение има за цел, да бъде възстановена хармонията между позицията и функцията на зъбите, което води до съществена визуална промяна и подобряване на външния вид на пациентите. С ортодонтско лечение се разрешават проблеми, свързани с неправилната позиция на зъбите и захапката. Това е един от най-ефективните инструменти в естетичната и про-филактична дентална медицина и […]