Сравнителна характеристика между базални и класически, двучастови, винтови, зъбни импланти


Т.н. “базални импланти” – са много примамливи, защото се предлага  много евтино лечение поради много простата им конструкция и оттам евтино производство, но за съжаление  те не могат да предложат дълготрайно, сигурно и качествено лечение. Наречени са “базални”, защото една част от тях задължително минава през кортикалиса на костите. Трябва да кажем, че всички други импланти също могат да се поставят “базално”. Другата дума синоним е “кортикално”. Това означава, че терминологично няма разлика. Проблема при тях е, че са едночастови /това са първите зъбни импланти в исторически аспект от миналия век/ и протетичната част от лечението с тях е изключително непрофилактична по отношение на костта – наблюдават се късни косни загуби и проблеми, поради невъзможността да се използват съвременни методи за протезиране. Единствения метод за отпечатъчна техника е директния – не могат да се използват методите с прехвърляне. Поради тази причина коронките поставени върху базалните импланти много често стават неточни спрямо главата на импланта и създават условия за инфекция около тях, която по съседство се предава на меките тъкани и на костите около имплантите. Друг проблем е ако зъболекарят много бърза с поставяне на постоянните зъби / да речем в рамките на 3 дни/, то тогава след отзвучаване на нормалното хирургично възпаление, се появявят неточности между конструкцията и меките тъкани.  Понеже те се поставят само в хирургична позиция / не в протетична / осигуряването на успоредност между абатмъните, се постига като се изработват от по-мек титан и зъболекаря ги огъва директно във Вашата уста, след поставянето им с обикновена клеща. За естетика въобще не може да се говори. За съжаление пазара “Илианци” в България работи денонощно. Ако искате, да си създадете проблеми – сега е момента. Според нас в  “революционните базални импланти” няма нищо иновативно, освен отново търсене на евтина сензация и атрактивност. При тях не може да се открие и едно от описаните по-горе качества на съвременните винтови импланти. Те са подходящи за бедните общества, където водещото е “цената на един поставен имплант”.

Аз д-р Асен Маринов – баща ще направя своя коментар за т.н. базални импланти, като използвам предоставената ни информация /на всички нас/ от един български сайт.

 Защо да изберем базални зъбни импланти?

1. Твърдение.

    – Базалните импланти могат да бъдат поставени веднага след изваждането на зъбите или на местата на отдавна извадени зъби.

  Коментар / Всички импланти може, да се поставят след изваждане на зъби. Специалната разработака на Nobel Biocare е Nobel Activ – по този начин се гарантира по-добра първична стабилност и успех в първия период на лечението.

2. Твърдение.

    – Подходящи са при пациенти с пародонтални заболявания, при пушачи и при пациенти с недостатъчна по обем кост.

  Коментар / Няма импланти които да са подходящи по отношение на дизайн, физически, биохимични и биологични параметри за пушачи. Пушенето е противопоказание. Пародонталните заболявания изискват предварително лечение и много точна преценка за развитието си – според това се избира методика за лечение / с или без импланти /. При недостатъчен обем кост са възможни два варианта:

1. провеждане на мероприятя за създаване на нов обем кост – съществуват много възможности – разнообразни методики, материали и др.

2. създадени са методики и импланти за това – например All on 4 на Nobel Biocare която е запазена марка.

3. Твърдение.

    – Базалните импланти се закрепват в кортикалната (твърдата) кост, което позволява веднага върху тях да бъде изработена и поставена протезната конструкция.

  Коментар / Всички импланти могат да се закрепват в кортикалната (твърда) кост, това не е приоритет на т.н. базални импланти и върху тях веднага да се изработи и постави протезна конструкция.

4. Твърдение.

    – При тези импланти не е необходимо да се изчаква няколко месеца за остеоинтеграция, както е при двучастовите импланти.

  Коментар / Правилно е при всички импланти да се изчака да мине остеоинтеграционния период / с или без временна конструкция / до поставяне на постоянната протезна конструкция. Защо!

1. При не настъпила остеоинтеграция ако сте с временна конструкция и има проблем, е възможно връщане стъпка назад със съответна корекция.

2. След изчакване на определен перид от време вече имаме стабилно оформени меки тъкани. Това означава че протезната конструкция ще остане непроменена спрямо меките тъкани дълъг период от време – в противен случай  ще се наруши профилактичната стойност на цялото лечение по оптношение костта около имплантите. Ще се наруши звукообразуването, ще се наруши естетиката за фронталните участъци.

3. При т.н. базални импланти които по същество са едночастови единствената методика за протезиране е директна отпечатъчна методика /“взимане на мярка”/. Това е методика която се използва при естествени зъби. Тв е и най-стара. За импланти съществува и методиката на прехвърляне. При нея зъботехника работи направо върху надстройката / абатмъна на импланта / – точността на изработката е несравнимо по-висока. Най-новото е използване на CAD/CAM технология – при нея обекта се сканира и се изработва на специален струг, за разлика от класическия моделаж с восък и класическата метална отливка,

При директна отпечатъчна методика / единствено възможна за “базални импланти” /вследствие на оточните меки тъкани, което е нормално. Веднага след операцията е затруднено и невъзможно точното вземане на отпечатък. Вследствие на това коронките не прилягат точно към надстройката /абатмъна/ на импланта. В последствие там се задържа бактериална плака, развиват се множество патогенни микроорганизми и започват възпалителни процеси на меки тъкани и кост /инфекция/.

4. Когато не се бърза, Вие все още не сте заплатили цялото лечение. Ако не мислите за здравето си, поне мислете за парите си.

5. Твърдение.

    – Базалните импланти са едночастови. При тях отпада вероятността от разхлабване или счупване на свързващия винт, както е възможно да се случи при двучастовите импланти.

  Коментар / По принцип това е вярно, но необходимостта  от смяна на наклона в допустими граници дава възможност за прецизно протезиране и съобразяване с височината на лигавицата.

1. При скъпите системи има винтове отделно за лаборатория отделно за клиника. Това гарантира, че винта в устата на пациента е чист и няма да се получи разхлабване.

2. Винтовете се завиват със специален динамометричен ключ с точно определена сила /както би трябвало да е при джантите на автомобилите и както е на 100% при спортните автомобили/.

3. Съвременната връзка между имплант и надстройка /абатмънт/ е конусната – както е в самолетостроенето и автомобилостроенето. Тя е гаранция за сигурност.

4. Сега най-важното.

 – Двучастовите импланти са създадени да коригитат наклона на имплантите, за да се получи успоредност между надстройките /абатмъните/, тогава когато имаме повече от един имплант. Това е необходимо, за да може зъбите да се изработят с метода на прехвърляне. Това споменахме в твърдение 4.

 – При двучастровите импланти надстройката / абатмъна / винаги може, да се смени с друга по-подходяща по височина след стабилизиране на меките тъкани. Ние винаги имаме възможност за корекция. Това няма как да се случи при базалните импланти, защото са едночастови – при тях няма възможност за корекция. Оттам идва и лошата профилактика по отношение на меки тъкани, подлежаща кост и естетика.

Как мислите? Защо света хвърля милиони евра и долари за разработване на все по-добри двучастови импланти. Нима тези хиляди инженери, физици, химици, биолози нямат друга работа, загърбили са едночастовите импланти и си прахосват времето за някакви си двучастови импланти, след като имаме “съвършенните базални импланти”. Най-малкото звучи несериозно.

6. Твърдение.

   – Рисковете от инфекция и отхвърляне са минимални, тъй като те са с идеално гладка повърхност, върху която не могат да се размножават бактерии.

  Коментар / На всички импланти частите които са над импланта, са с идеално гладка повърхност.

7. Твърдение.

 – Този метод е по-малко травматичен, тъй като тези импланти се поставят през венеца, без да се прави разрез.

  Коментар / Всички импланти могат да се поставят през венеца без да се прави разрез. Друг е въпроса до колко трансгингивалното поставяне е целесъобразно в даден случай.

8. Твърдение.

    – Базалните импланти са подходящи за почти всички пациенти, дори и тотално обеззъбени.

  Коментар / Не съществуват импланти, който да са подходящи за всички пациенти. Поради тази причина има толкова много системи, а някои от тях и с по няколко линии импланти – например Nobel Biocare.

9. Твърдение.

    – Поставянето на базалните импланти има по-ниска цена от класическата процедура, която се прилага при двучастовите импланти, защото са намалени етапите на лечение.

  Коментар / Ниската цена се получава от:

1. Опростената конструкция на импланта – ниска цена на производител.

2. Намалени етапи на лечение – водещи до увеличен риск за неточности от страна на зъболекар и зъботехник, при които в крайна сметка потърпевш е пациента.

3. Ниска цена за качество на собствен труд калкулирана от самия зъболекар.

Бизнес политиката е – повече пациенти /оборот/ на по-ниска цена. За съжаление тази бизнес политика в медицината не работи в полза нито за лекари, нито за пациенти.

10.Твърдение.

    – При тези импланти не е нужно да се извършват скъпи и травматизиращи процедури за изграждане на кост.

  Коментар / Да вярно е, че когато се налага изграждане на кост крайната цена е по-висока, но това се прави по две причини:

 –  да може костта около импланта след неговото поставяне да се кръвоснабдява и храни и да не се получават късни усложнения – загуба на кост със съответните некротични и възпалителни усложнения.

 –  за да могат бъдещите зъби /това всъщност е крайната цел/ да бъдат възможно в най-добра позиция по отношение както на импланта, така също и спрямо антагонистите /срещуположните зъби/.

Задаваме си въпроса. Каква ли би била оценката  на вече дипломирания дентален лекар за така представената информация / знания /, ако тя се представи на какъвто щете изпит в който искате университет?

Аз нямам повече коментари. Изводите ще направитe сами.

Оставам с надеждата тази статия да предизвика дискусия между денталните лекари прилагащи зъбни импланти за лечение в своята практика.

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии