Сред усложненията на неконтролирания диабет са натрупването на зъбна плака, както и повишен риск от инфекция в устната кухина , която да доведе до заболяване на венците и зъбите /пародонтит/ и загуба на алвеоларна кост.

Комбинацията зъбни импланти и диабет е високо рискова. Неконтролирания диабет може да предотврати образуването и съзряването на нова кост около зъбните импланти, което да доведе до разклащането им и впоследствие и до загубата на имплантите.

Контролиран диабет – има надежда

Съществуват изследвания, които посочват че комбинацията между диабет и зъбни импланти не е толкова лоша и всъщност може да има успех при пациенти с контролиран диабет. Едно такова проучване проследява тридесет и пет души, на които са поставени общо двеста двадесет и осем импланта , от които двеста и четиринадесет , или почти 95 % , имат успешна остеоинтеграция /вкостяване/ на импланта в челюстта. От тези двеста и четиринадесет импланта, сто седемдесет и осем са проследени до финалния трети етап от имплантатното лечение, като само един търпи неуспех, което води ниво на успех от лечението до почти 100% .

От представените резултати става ясно ,че е възможно успешно имплантатно лечение при хора с диабет. Всеки пациент с диабет трябва да има контолирани стойности на кръвната захар преди лечение със зъбни импланти и да запази тези стойности по време на целия процес на лечение. По този начин се създават най-благоприятни условия за успешна остеоинтеграция на титаниевите импланти в костта.

Как да подобрим резултатите от лечението

Част от стратегията за подобряване на резултатите от имплантатното лечение при диабетно болни е провеждането на антибиотичен курс преди операцията и в следоперативния период. Зъбните импланти и диабета вече не се считат за взаимно изключващи се. Важно е пациентите да съдействат активно и спазват инструкциите дадени от техния зъболекар за следоперативна грижа и хигиена.

Зъбните импланти и диабета са съвместими, но успеха на имплантатното лечение зависи в много по-голяма степен от сътрудничеството между  пациент и зъболекар преди и след операцията.

Ние от Дента Консулт – София смятаме, че лечението със зъбни импланти и пародонталната хирургия са успешни само при пациенти с добре контролиран диабет и можем да го потвърдим с нашите собствени клинични резултати.

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии