Кой може да извършва лечение със зъбни импланти?

Къде да се лекувам – в коя дентална клиника или кабинет?

Има ли там добър стоматолог, зъболекар – добър имплантолог?

Аз искам най-добрия имплантолог, да ме лекува със зъбни импланти!

 • Може ли и при мен да се проведе лечение чрез поставяне на зъбни импланти?
 • Какви са шансовете ми за успех при лечение със зъбни импланти?
 • Мога ли в София, да получа качествено лечение?

Отговорът на вашите въпроси е сложен поради обективни и субективни причини. Зъбната имплантология е иновативна дисциплина за възстановяване на загубени по различни причини зъби.

Денталната имплантология има интердисциплинарен характер и изисква обширни и задълбочени познания във всички области на денталната медицина – хурургия, пародонтология, протетика.

Основния проблем е. Кое е водещото?

   1.   хирургията – поставянето на зъбни импланти, или

   2.   протезирането – то завършва  лечението със зъбопротезни конструкции /коронки, мостове, снемаеми протези/ върху зъбни импланти.

Според нас, въпросът кой имплантолог е най-добър, е несъзнателно подвеждащо зададен, защото са възможни два основни варианта:

 1. добър хирург, но слаб протезист
 2. добър протезист, но слаб хирург
 • В създаването на проекта за вашето лечение, водеща роля има протезиста. Той съставя протетичния лечебен план. От него основно зависи, къде да се поставят имплантите и колко да е техния брой. Този момент обаче е необходимо да се съгласува и с хирурга по отношение на анатомични особенности на костта, дебелината и дължината на зъбните импланти и наклона на тяхното поставяне, т.е. те двамата трябва да работят в тясна колаборация помежду си.
 • Ако зъболекаря е един и е  перфектен в тази част от лечението /протезирането/ , но е слаб хирург, то вие ще попаднете във вариант 2 – /има вероятност за – проблеми в ранните етапи от лечението/.

 –  Ако Вие сте попаднали при добър хирург, който в бъдеще ще и протезира, той сигурно ще постави добре имплантите. При по-сложни протетични ситуации обаче, ако на него не са му познати основните принципи и правила на протезирането, липсва протетична концепция, тогава при едни добре поставени импланти, могат да се получат много сериозни разочарования на един по-късен етап. Отделно стой въпроса за перфектността и метода на самото протезиране с коронки или мостове /циментиращи се или завиващи се/. В този случай Вие попадате във вариант 1 – /вероятност за проблеми в късните етапи на лечението или след години/.

Това което трябва Вие да на правите е:

 – или да намерите един зъболекар, който да е перфектен и като хирург и като протезист

 – или да намерите екип, който да работи в тясна колаборация

Това което трябва да направи този, който Вие сте избрали за свой лечител или екип от лечители , е много точно да отговори на въпроса – “докъде са мойте или нашите възможности?”. Коректно да Ви каже, в кой момент може да се появи проблем /разбира се ако знае/ и как трябва да се реши. Необходимо е, да се направи оценка за различните рискове. Знайте, че оценката е винаги субективна! Коректно от негова страна е, да Ви насочи към колега с по-голям опит, или да предложи, лечението да се проведе от екип от специалисти, които са в тясна координация помежду си – най-доброто за Вас.

С цел да Ви бъдем полезни, ще Ви зададем няколко въпроса.

–   Възможно ли е, един дентален лекар да бъде добър във всичките специалности и постоянно да поддържа необходимото професионално ниво навсякъде?

–   Ако твърди, че е най-добрият във всички дисциплини и иска само той да Ви лекува „от край до край“, логично ли е това?

–   Преценихте ли кой /роднина, приятел, дентален лекар/ Ви е насочил към специалиста и каква е вероятността несъзнателно да Ви подведе? –   При препоръка от друг зъболекар вероятността да попаднете на нов, добър лечител е по-голяма.

–   Събрахте ли достатъчно информация и от колко източника?

 • Поинтересувахте ли се за следдипломната квалификация на Вашия бъдещ лечител?
 • Поканиха ли Ви на предварителен преглед?
 • Колко време Ви отделиха и отговориха ли Ви на всички въпроси?
 • Направиха ли протетичен и хирургичен лечебен план.
 • Направиха ли дългосрочна прогноза при лечение със зъбни импланти и при какви условия тази прогноза може да се осъществи?

Коректно се опитахме да Ви дадем основни насоки, да прецените, къде да се лекувате, ако искате бъдещото Ви лечение със зъбни импланти да бъде дълготрайно,  съвременно, профилактично, функционално и естетично.

Изборът е Ваш!

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии