Циментиращи се и завиващи се корони и мостове върху зъбни импланти

В зависимост от закрепването на коронките и мостовете върху зъбните импланти съществуват две основни практики:

1. По стара – циментирани мостове и коронки върху зъбни импланти.

 Циментираните мостове и корони при необходимост от сваляне се унищожават и след това е необходимо, да се изработят нови.

      Циментирането е процес, който крие рискове, от оставане на парченца втвърден цимент, особенно при по-дълбоко поставени зъбни импланти. Тези парченца могат да предизвикат възпалителни процеси в костта и в крайна сметка загуба на кост и последваща загуба на  зъбния имплант.

2. Съвременната методика е на завиващите се мостове и коронки.

      – При завиващите се мостове и коронки винаги е възможно, те да се развият и отделят от зъбните импланти, да се направи съответната корекция и отново да се върнат в устата на пациента. Когато има временна конструкция, пациента никога не остава без зъби в устата.

      – При тях циментирането на коронката към надстройката /абатмънта/ на импланта се извършва вън от устата и след това абатмънт и коронка – едно цяло, се завиват към импланта, т.е. няма никаква опасност от оставане на фиксиращ цимент около зъбните импланти. Елиминирана е възможността да остане залепващ цимент, който може да предизвика патологични възпалителни процеси, особенно ако зъбните импланти са разположени по-дълбоко в коста. Новите форми на надстройки върху зъбни импланти са т.н. Universal base или Titanium base. Отгоре остава отвор, през който с помощта на винт коронката се прикрепя към зъбния имплант. След като коронката се фиксира към импланта чрез винта, отвора се затваря с композит.

      – Завиващите се корони и мостове изискват задължително използване на – сканиране на обекта /вътре в устата или на модел/, виртуално 3D проектиране, изрязване от милинг машина, синтероване и накрая оцветяване. Тези съвременни технологии  CAD/CAM позволяват достигането на  изключителна точност и прецизност.

В зъботехничната лаборатория на Дента Консулт приоритет е изработването на завиващи се корони върху зъбни импланти.

В нея сканирането и проектирането на короните върху собствени зъби и зъбни импланти, се извършва от денталните лекари.

Това е Вашата гаранция за качеството на Вашето лечение от гледна точка на протезирането – зъбните коронки върху зъбни импланти.

 

Зъби-върху-зъбни-импланти-3d-проектиране

По отношение на начина на фиксиране на коронките към надстройката /абатмънта/ на импланта циментиращите се коронки категорично отстъпват място на завиващите се.

Завиващите се корони и мостове върху зъбни импланти, са най-добрия и съвременен вариант от профилактична гледна точка по отношение на кост и меки тъкани. Хармонията и червено-бялата естетика на собствени зъби, меки тъкани и коронки върху импланти е съвършенна. Това е най-доброто за протезиране върху зъбни импланти, създадено до този момент от съвременната наука и производство. Лигавицата над завиващи се корони върху зъбни импланти има същия цвят и форма както при живите естествени зъби.

 

 

Тук е мястото да се отбележи – кое е по добро? – Зъбни коронки в блок върху няколко на брой, един до друг зъбни импланти или да са отделени една от друга и да са самостоятелни, както са естествените зъби. От гледна точка на хигиената и естетиката е по-добре, коронките върху зъбни импланти да са отделни. Когато зъбни импланти са по-къси, по тънки или не са поставени в протетична позиция денталният лекар може да прецени, че  “връзването на коронките в блок” е по-добро за вас.

Протезирането върху повече на брой зъбни импланти е по-трудно и сложно. Когато протезираме върху зъбните импланти с циментиращи се мостове, при голяма костна загуба коронките върху имплантите са значително по-дълги. Нарушават се пропорциите на зъбите и хармонията на червено-бялата естетика. Зъбите на пациента са по-дълги от естествените му зъби. Много често по-дългите зъби се покриват от устните и за голяма част от пациентите това не е проблем.

По-дълги зъби могат да се получат и при завиващи се мостове с използването на т.н. non engaging  абатмънти. Това може да бъде коригирано чрез мекотъканна гингивална хирургия, която трябва да се проведе предварително в етапите на хирургия. При големите мостови конструкции с дъгова стабилизация – тип подкова се появява още един проблем. Това е честата невъзможност да се осигури успоредност между надстройките / абатмъните на отделните импланти. Тези ситуации се решават със специални надимплантатни надстроики. При Nobel Biocare те се наричат Multi Unit. В този случай закрепването на моста към зъбните импланти е винтово и се използват два допълнителни елемента над имплантите – надстройка Multi Unit и cпециални конуси залепени за моста – Gold Copping. В този случай ние говорим за използване на тричастови импланти за винтово закрепване на мостовете към зъбните импланти. При тези мостове зъбите са с нормална големина, а загубената кост се възстановява протетично с розово оцветен композит или Цирконии.

Протезиране-зъбни-импланти-протеза-1Протезиране-зъбни-импланти-протеза-2Протезиране-зъбни-импланти-протеза-3Протезиране-зъбни-импланти-протеза-4

По отношение на материалите трябва да кажем, че металокерамичните коронки върху зъбни импланти, постепенно остават в миналото. Все повече се използват съвременните изцяло керамични коронки от Цирконии, но Цирконият сам по себе си не е Панацея. Много хора се подлъгват, питайки “колко струва Циркония при вас” и получавайки отговора, който искат да чуят… Това е също като въпроса: “Колко струва зъбния имплант Докторе”?

Подробно чети в статията: ”Ценови схеми за Вашето лечение с импланти.”

За съжаление, тези два въпроса са много далеч от истинската дентална медицина…

 

Д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии