Хармония и естетика при лечение със зъбни импланти

Повишените естетични изисквания на пациентите при лечение със зъбни импланти накара зъболекарите да въведат в своята клинична практика нови оперативни методи и техники – разви се хирургията на меките тъкани както около собствени зъби, така също и около зъбни импланти.

Фирмите производители произведоха нови форми на зъбни импланти и нови надстройки върху тях, т.н. Universal base или Titanium base.

Само при съчетание на bone level зъбни импланти, правилни и подходящи оперативни методи и техники, индивидуални керамични надстройки /абатмъни/, съвременни методи на протезиране – завиващи се корони от Цирконии към зъбни импланти, ние можем да говорим за постигане на червено-бяла естетика. Развиха се и съвременните дигитални методи за проектиране и възстановяване на собствени зъби и зъби върху зъбни импланти с /CAD-CAM/ технологии в зъботехничните лаборатории.

Червено-бялата естетика представлява нашето визуално възприятие на хармонията между зъби и меки тъкани /венци/, която се получава, когато нашия събеседник се усмихне срещу нас.

Ако не се използват индивидуални, керамични надстройки върху bone level зъбни импланти или завиващи се Циркониеви корони /full contur/, много често лигавицата над белите зъби синее.

Успеха от лечението със зъбни импланти в близкото минало беше остеоинтегриран и функциониращ имплант.

Днес имплантологичният успех от лечението със зъбни импланти е:

– костта около зъбните импланти да остане стабилна и цяла за дълго време.

– червено-бяла естетика и хармония чрез дълготраен автентичен розов цвят и изпъкнал профил на меките тъкани, съчетани с индивидуална форма и цвят на собствени зъби и зъбни коронки върху зъбни импланти.

Всички ние искаме да имаме тази хармония, която ни е дадена от Природата, когато сме загубили един или повече зъби и не желаем унищожаването на съседните здрави зъби за лечение със зъбни мостове.

Естетичните изисквания при приложението на зъбни импланти в денталната имплантология са водеща част от нашата философия за Вашето лечение.

Ние в Дента Консулт София създадохме собствена зъботехнична лаборатория от най-висок клас, възстановяване на собствени зъби и зъби върху зъбни импланти от безметална керамика – Цирконии, литиев дисиликат, фелдшпат и др. керамики. Дигиталните проекти върху зъби и зъбни импланти се правят от нашите доктори, защото денталните лекари могат по най-добър начин да съобразят формата на новосъздадени зъби, която да бъде профилактична по отношение на подлежащите  кост и меки тъкани, за постигане на перфектна естетика при лечение със зъбни импланти. Те могат да изберат най-подходящият Цирконии за Вас, игнорирайки различната цена на различните видове Циркони, който се произвежда и предлага от търговците. С други думи ние използваме най-подходящите за Вас материали, като не купуваме най-евтините, а това което е необходимо за решаване на Вашият индивидуален клиничен случай.

Затваряйки клиничният и лабораторен процес, ние Ви гарантираме възможно най-качествено лечение със зъбни импланти и последващо възстановяване на зъбите върху тях.

д-р Асен Маринов – баща