През месец април 2021г. за втори път Дента Консулт в лицето на д-р Пиер Димитров участва в конкурса Усмивка на годината застъпвайки изцяло дигиталните подходи в лечението на пациентите и спечелвайки за втора поредна година призовото първо място в тази нова и иновативна категория.

Цитираме изцяло думите на д-р Пиер Димитров без никакви съкращения:

  “Дигиталната стоматология е много повече от компютри, скенери и машини. Тя е неограничена възможност за диагностика, планиране, визуализация, подпомагане на клиничните стъпки и перфектна комуникация между клиника, лаборатория и пациент. Дигиталните технологии разкриват пред нас съвсем ново и изключително задълбочено възприятие в денталната медицина.

Дигиталният подход се откроява с няколко ключови елементи:

– Създаването на база диагностична информация (снимки, рентгенови изследвания, дигитални модели и т.н.) и съхранението й в онлайн колаборативна платформа, към която са свързани всички членове на лекуващия и лабораторния екип, осъществява синхронизация, обновяване на документацията и перфектна комуникация между отделните лекари и зъботехници.

– Регистрацията на статичните и динамични оклузални взаимоотношения чрез записване на треактории на различни движения предоставя нов поглед върху оклузалния анализ и протетично планиране, надхвърляйки ограниченията на изцяло аналоговите инструменти и артикулатори.

– Използвайки различни филтри и инструменти за дигитален анализ на цветове, можем да избираме оптимални разцветки и материали за постигане на максимално добра интеграция на финалните възстановявания.

– Копирането на изцяло естествени зъбни форми и използването им при изработването на дигиталния проект надминава границите на стандратните компютърно генерирани библиотеки, осигурявайки естествен естетичен вид на усмивката и балансирани оклузални контакти.

– Множеството визуални измервания върху проекта, неограничените начини за проверка и верификация на всяка стъпка от лечението ни дават възможност да проведем лечение с висока степен на контрол, прецизност, предвидимост и намален риск от грешки.

– Бързото, прецизно и предвидимо възпроизвеждане на финалния дигитален дизайн под формата на високоестетични, монолитни и биологично поносими керамични възстановявания.

  • Цялата налична информация и дигитални обекти са обединени и правилно ориентирани във виртуалното пространство през всеки един момент от лечението, улеснявайки следващи стъпки и комуникация.”

Всичко което прочетохте, сигурно е малко странно и непонятно за Вас, но това е езика на екипа на Дента Консулт. Това е езика който остава скрит за Вас в ежедневната комуникация между денталните лекари от Дента Консулт независимо от това дали Вас ви лекуват с помощта на зъбни импланти или лечението обхваща изцяло собствените Ви зъби, така както Природата ги е създала.

Тези думи най-добре демонстрират основното мото на целия екип на Дента Консулт – София.

“Ние не правим зъби, ние лекуваме хора”

Подобни статии