През месец ноември 2020г. в клиниката на „Дента Консулт“ София се състоя курс на тема „Дигитални технологии и тяхното приложение в ежедневната практика на зъболекарите“. През четирите работни дни водещите на курса д-р Асен Маринов – син, д-р Венцислав Станков, д-р Пиер Димитров и д-р Катерина Митева споделиха своя дългогодишен опит с всички участници. В началото на обучението беше направена ретроспекция от къде и кога в „Дента Консулт“ е започнало приложението на дигиталните технологии. Д-р Маринов – син с усмивка си спомни първия скенер, при който се  използва пудра за сканиране, правят се само снимки, компютърът “мисли” около половин час и доста често се правят непредвидени почивки. В миналото бе останала и първата едноосна милинг машина. Днес вече дигиталните проекти са не само върху собствени зъби, но и върху зъбни импланти. Целият цикъл, включващ етапите от преглед на пациента с дигитални снимки в уста и извън нея, дигиталния дизайн на усмивката, дигиталния проект, mock up, CAD/CAM технологията за изрязване или принтиране на зъбните структури до финалното завършване от художник-зъботехник се извършва на едно място – в лабораторията на „Дента Консулт ЛАБ“. Подчертана бе ролята на съвременните средства за комуникация, които дават възможност за съвместна online работа с дентални лекари извън клиниката на „Дента Консулт“ София на ниво проектиране или до напълното завършване на клиничния случай, независимо от това дали в него се използват зъбни импланти или не, от техния вид и произход.

Обърнато бе особено внимание на факта, че иновативните дигитални технологии предлагат предвидима лечебно-възстановителна рехабилитация както на отделни зъби, така също и на цялото съзъбие в съзвучие с биомеханиката на дъвкателния апарат – долночелюстна става, мускули и лигаменти.

Д-р Катерина Митева разви въпроса как дигиталните технологии навлизат в лечението на ортодонтските аномалии при деца и възрастни, как съвременното ортодонтско лечение може да стане изключително предвидимо и естетично с АЛАЙНЕРИ – съвременната алтернатива на брекетите, така че никой да не може да разбере какво се случва в устата на пациента. Компетентно и професионално отношение по темата взе и д-р Манол Ивчев.

Включването на д-р Венцислав Станков и д-р Пиер Димитров в дискусията загря залата на „Дента Консулт“ София “до червено”.

Осъществената обратна връзка беше изключително полезна за обогатяване на знанията на всички участници в курса, споделили своя опит за прилагане на дигиталните технологии в съвременната дентална медицина .

Всеобщо бе становището, че без дигитализация съвременна медицина не може да има, но основният фактор все пак си остава денталният лекар с неговите знания, опит и квалификация.

Подобни статии