Пълна промяна и зъбни импланти

– Възможно ли е с помощта на зъбни импланти, да се осъществи пълна промяна на вашето лице?

– Да възможно е, когато има липсващи зъби, но при определени условия и изисквания.

Те се определят от:

 • локалните дадености, с които трябва да се съобразим при провеждане на лечение със зъбни импланти.
 • от общото ви здравословно състояние.
 • от биологичните срокове за протичане на оздравителните процеси при всяка оперативна интервенция. За съжаление тези срокове са различни и зависят от много и най-различни фактори.

Клинични фактори:

 • вида на оперативната интервенция – открито или покрито поставяне на зъбни импланти
 • късно или имедиатно / непосредствено / имплантиране
 • необходимост от използване на КЗП /костно заместителни присадки/, преди поставяне на зъбни импланти
 • използване на мекотъканни присадки както около собствени зъби, така също и около зъбни импланти.

Технологични фактори:

 • вида на имплантатната система /иновативни двучастови или тричастови bone level системи/, за разлика от евтините широко рекламирани едночастови базални зъбни импланти.
 • покритието и обработката на имплантите – стремежа на всички фирми произвеждащи импланти е да подобряват покритието и по този начин, да се намали времето за остеоинтеграция на зъбните импланти.

Само денталния лекар е в състояние да планира лечението, да прогнозира оздравителните процеси и времето за пълната промяна, без да се навреди на здравето ви.

Важно е да знаете:

 • сроковете за повечето козметични процедури, като правило са кратки, но и много по-рискови.
 • сроковете за нормалните оздравителни процеси при лечение със зъбни импланти са от три месеца нагоре до завършване на остеоинтеграционните процеси / виж гаранция в имплантологията/ и могат да достигнат дванадесет месеца преди започване на окончателното протезиране върху имплантите. При тези срокове рисковете от ранен неуспех са сведени до минимум. Все по-често започва да се говори за непосредствено / имедиатно /натоварване на имплантите. Ние застъпваме становището, че това е възможно / както често го правим /, при стриктно отчитане на всички известни ни факти и дадености.
 • Всяко пренебрегване на оздравителните срокове, т.н. имобилизация на имплантите, може да има неблагоприятен край. Вашата мечта може никога да не се сбъдне!

Ние не бихме поставили вашите изисквания за по-добра визия пред здравето ви. Нашите възможности са, никога да не ви оставяме без зъби и лош естетичен вид, докато ви лекуваме.

Ние бихме се заели с пълната промяна, която вие желаете с помощта на зъбни импланти, категорично следвайки философията си на дентални лекари.

Пълна и изчерпателна информация по отношение на цялостна пълна промяна на вашето лице, вие може да получите по време дентално-имплантологичната консултация при нас, независимо дали ще се използват зъбни импланти или не за Вашето лечение.

Клиничен случай от практиката на д-р Асен Маринов

Зъбни-импланти-пълна-промяна-планиране
Зъбни-импланти-планиране-пълна-промяна-преди-след
Зъбни-импланти-пълна-промяна-резултат-преди-след