ПРЕГЛЕД

При първото посещение при нас ние ще Ви изготвим пациентски картон и ще се запознаем внимателно с Вашето състояние. Необходимо е да донесете предварително изработена рентгенова панорамна снимка*. Ние ще Ви направим поредица от фотографски снимки и ще заснемем кратко видео. Всички те са ни необходими, за да анализираме ситуацията и да изработим дигитален проект на Вашето лечение и нова визия.
През тази първа среща ние ще направим за Вас един идеен проект за лечение включително и със зъбни импланти.
В края на тази първа среща пациентът заплаща единствено цената на консултацията. Цената за преглед и консултация е 50 лв.

На второ посещение след проучване на резултатите от образната диагностика, фото и видеоматериалите, ще изготвим план за лечение, който ще Ви представим детайлно. Ще обсъдим с Вас различните клинични етапи, избора на материали и зъбни импланти и разбира се ориентировъчната цена на лечението. Ще Ви предложим и различни цени при алтернативни варианти за лечение с импланти.

ПЛАНИРАНЕ

За да не се загубиш по пътя трябва да знаеш накъде си тръгнал и къде искаш да стигнеш.
Как постигаме това?

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Дигитална визуализация
Фотозаснемането ни дава възможност да създадем цифров архив на състоянието на пациентите. Така проследяваме детайлно всяка една ситуация и можем да предоставим по-високо качество на зъболечението. С видеозаснемане – запечатваме усмивката в динамика и правим видеосимулация как би изглеждал пациентът в края на лечението. С информацията, събрана от фото и видео документацията, правим подробен анализ на лицето и съзъбието, след което изготвяме план за лечение.
Първата стъпка от планирането се нарича Digital Smile Design или дигитален дизайн на усмивката. След като сме заснели лицето и челюстта, създаваме виртуален DSD проект или с други думи – Дигитален дизайн на усмивката
DSD е процес, при който след анализ на снимковия и видеоматериал на пациента се изработва детайлна визия на бъдещата усмивка. Дигиталният дизайн е част от плана на лечение на пациентите, които искат да постигнат цялостна естетическа промяна на своите зъби.
Това е Дизайн, воден от цялото лице.
Както зъбите са част от усмивката, така и усмивката е част от лицето. Те са свързани по между си и зависят едно от друго. Водейки се от формата и чертите на лицето, можем да изберем идеалната форма и позиция на зъбите, така че да постигнем баланс и хармония между тях.
Дизайнът е първата стъпка от планирането. Той полага основата на функционален план на лечение, който съчетава в себе си биология, структура и функция. Дизайнът помага в комуникацията, когато се налага намеса на различни специалисти – ортодонтско лечение, лечение със зъбни импланти или пластична хирургия на меките тъкани. Всички лечебни процедури са съставна част от един-единствен проект: бъдещата визия, усмивка.

Реална визуализация
Втората стъпка от планирането е изработването на восъчен проект
/wax up/ на бъдещите зъби. С негова помощ ще имате възможността да видите на восъчен модел, как ще изглеждате в края на лечението, още преди то да е стартирало.
При третата стъпка от планирането ние ще пренесем восъчния проект от лабораторния модел във вашата уста с помощта на композитни или пластмасови прототипи за бъдещите Ви зъби /mock up/.
По този начин всеки пациент може да се види с бъдещата си реална усмивка още преди лечението да е стартирало.
Това е моментът, в който се извършва одобряването на плана от всеки пациент и окончателното остойностяване на лечението.
Ние владеем всички съвременни методи за възстановяване на Вашите зъби без те да бъдат изпилявани за зъбни корони и унищожавани. Ние възстановяваме само загубените части на зъбите Ви.

Рентгеново планиране
То се използва основно в имплантологията и преди хирургични интервенции. Методът е познат като 3D рентгеново изследване на костта. Конусно-лъчевата компютърна томография (Cone Beam Computer Tomograph) ни дава информация за дебелината и ширината на костта, както и за местоположението на важни анатомични структури като горночелюстните синуси и долночелюстния канал, през който преминава голям съдово-нервен сноп. Това е от значение за правилното определяне размерите на използваните от нас зъбни импланти и ни дава информация за необходимостта от допълнителни хирургични манипулации за подобряване на обема на костта.
Пациентите, на които предстои поставяне на импланти, ще бъдат насочени за 3D рентгенова снимка, която е необходима, за бъде анализирано състоянието на костта.

*Рентгенова лаборатория има в близост до нашата клиника: Dental X Lab, ул. „Родопски извор” 60; http://www.dental-xlab.com