Броят на зъбните импланти, който трябва да се поставят, зависи от протетичния и хирургичен лечебен план след задълбочен клиничен и параклиничен  /рентгенографски/ анализ.

На “пръв поглед” броя на импланте трябва да отговаря на броя на извадените зъби. Това не винаги е рационално. Ще разгледаме четири най-често срещани случая.

  1. При един изваден зъб, най-често се поставя един имплант – това се прави при резци, кучешки зъби и премолари. При моларите /големите кътници/ това не винаги е така. Нашите собствени молари са –  долните с по два корена, а горните с по три корена. Така анатомично  са устроени нашите кътници, защото върху тях се концентрират най-големите сили при сдъвкване и стриване на храната. В случая ние искаме да замести два или три корена на един зъб с един имплант. В голям брой от случаите това е удачно, но какво се случва, ако зъбът е много голям – разстоянието между съседните зъби е по-голямо от 14 мм. Съществува вероятност, вследствие на големите дъвкателни сили, костта около импланта да бъде претоварена, да се появи хроничен възпалителен процес /при допълнително насложена бактериална инвазия/  и постепенно импланта да  бъде елиминиран. В този случай на разстояние по-голямо от 14 мм, ние казваме, че трябва да се поставят два импланта, да се протезира с две коронки с големина на премоларни зъби.
  2. При два съседни извадени молара /кътника/, логично е да се поставят два импланта. Обаче при разстояние по-голямо от 28 мм между ограничаващите дефекта зъби, трябва да се поставят три импланта и да се протезира с три коронки.

Всичко това се прави с цел да се запази костта около имплантите от претоварване и да се увеличи тяхната “преживяемост”.

  • Логичен е въпроса, може ли да се постави мост при по-голям брой извадени зъби върху два импланта? Да може, при три извадени зъба да се поставят два импланта, но трябва да се вземат под внимание основните фактори от който зависи техния брой:

1. големина на дефекта -при по-голям дефект, повече на брой зъбни импланти

2. наклон на имплантите – при по-голям наклон, повече на брой импланти

3. диаметър на имплантите – при по-дебела кост, импланти с по-голям диаметър

  • дължина на имплантите – при по-голяма височина на костта, по-дълги зъбни импланти

5. структура и качество на костта

При четири извадени зъба използването на два импланта е твърде рисковано, дори и при най-добри анатомични и структурни условия от страна на костта.

4. С колко на брой зъбни импланта можем да лекуваме, когато са извадени всичките зъби?

 – когато искаме да възстановим 14 зъба, са необходими 8 импланта.

 – когато искаме да възстановим 12 зъба, са необходими 6 импланта.

 – с методиката ALL on 4 възстановяваме в началото с временна конструкция 10 зъба, а след 4-6 месеца 12 зъба върху 4-ри зъбни импланта.

Така простичко представения проблем, се разглежда и изучава от зъболекарите задълбочено на академично ниво, но това е тяхно задължение.

Разгледаната проблематика има отношение за късната успеваемост и “преживяемост” на зъбните импланти при имплантатно-протетично лечение, при вече остеоинтегрирани импланти.

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии