Ортодонтско лечение с алайнери – /съвременна алтернатива на брекетите/

Ортодонтското лечение има за цел, да бъде възстановена хармонията между позицията и функцията на зъбите, което води до съществена визуална промяна и подобряване на външния вид на пациентите.

С ортодонтско лечение се разрешават проблеми, свързани с неправилната позиция на зъбите и захапката. Това е един от най-ефективните инструменти в естетичната и про-филактична дентална медицина и намира приложение както самостоятелно, така и в комбинация с друг вид лечения, ако случаят е по-сложен или пък се търси начин за ми-нимално инвазивна намеса.

Лечението с алайнери представлява алтернатива на конвенционалното ортодонтско лече-ние с брекети. Алайнерите са прозрачни шини – подобни на шините за избелване, които могат да се свалят.
Те носят в себе си информация за движението на зъбите, която е зададена в тях, чрез дигитално проектиране на движението на зъбите, което искаме да осъществим. Благо-дарение на съвременните дигитални технологии можете да видите планирания финален резултат преди да започнете своето лечение.

Те са чудесна алтернатива за пациенти, които не искат да носят брекети, но в същото време искат да подобрят естетичния вид и позиция на своите зъби.
За разлика от брекетите подържането на хигиената на зъбите е лесно, бързо и безпро-блемно. Сваляте шините, миете зъбите и отново ги слагате.

Когато се касае за комбинирани лечения, те могат да се използват за осигуряване на място за поставяне на зъбни импланти. С помощта на зъбните импланти могат да се възстановят зъби, които често ги няма в резултат на еволюцията ни. Най-често това са вторите централни резци.

Лечение с брекети за осигуряване на място за зъбни импланти.

Лечение с алайнери за осигуряване на място за зъбни импланти.


– Виртуално планирано лечение с алайнери – собствени зъби и зъби върху зъбни импланти

– Състояние на зъбите преди започване на лечение с алайнери

– Провеждане на лечение с алайнери за осигуряване на място за зъбни импланти и зъби с големина и форма като на дигиталния проект.

лечение-с-алайнери-дента-консулт
Случаят е от практиката на д-р Катерина Митева и д-р Асен Маринов JR от Дента Консулт.


Публикувана в Дентална ортодонтия