Импланти | Ние не завиваме винтове, ние лекуваме хора! Цялостни решения с импланти за зъби в Denta Consult София

Професионалните медицински решения за лечение със зъбни импланти в дентална клиника Denta Consult са базирани на утвърдени, високотехнологични стандарти и съвременна наука в денталната медицина. Новият и модерен дентален офис е оборудван с техника и апаратура на световни производители от последно поколение за поставяне на зъбни импланти. Ние можем да реализираме за Вас едно съвременно, медицински издържано лечение с импланти.

Как протича лечението с импланти?

I етап: Консултация и планиране

Най-добрата позиция на импланта зависи от идеалната позиция на бъдещия зъб. Затова първо фиксираме местоположението на зъбите и чак след това определяме размера и вида на имплантите, които ще поставим.

Независимо дали са един или повече на брой, планирането е основополагащо. Точно като при строежа на къща – първо трябва да се изработи архитектурен проект. При лечението със зъбни импланти този проект представлява дигитален дизайн (Digital Smile Design), в който имплантите са опорни колони на бъдещата зъбна конструкция.

Пациентът трябва да се подложи на конусно-лъчева компютърна томография (CBCT)* – рентгеново изследване, което дава триизмерен образ на костта. Само по този начин можем да направим качествен морфологичен анализ и да установим идеалната позиция на зъбите чрез Digital Smile Design. Информацията, събрана от анализа на рентгеновото 3D изследване и дигиталния проект на усмивката, ни дава възможност да проектираме зъбите и да предвидим какви допълнителни хирургични интервенции ще бъдат необходими.

* Рентгенова лаборатория има в близост до нашата клиника: Dental X Lab, София, ул. „Родопски извор” 60; http://www.dental-xlab.com

Какво представлява консултацията?

Всяка консултация при нас започва с обстоен разговор с пациента. За нас е важно да се запознаем в детайли с очакванията на всеки от вас, както и да ви разкажем подробно какво ви предстои.

Следват първият преглед и извършването на всички необходими изследвания: рентгенови снимки (панорамна снимка), конусно-лъчева компютърна томография (CBCT), направата на фотографски снимки и модели.

Въз основа на тази информация ние ще изготвим план за лечениe, който ще ви представим в едноседмичен срок. Denta Consult в София е една от малкото клиники у нас, в която се извършва и видео симулация на бъдещата усмивка чрез Digital Smile Design. Дигиталният дизайн дава възможност пациентите да видят крайния резултат от нашата работа още в самото начало, преди самата тя да е стартирала.

II етап: Хирургичен

Хирургичният етап представлява внедряването на зъбните импланти в костта. Оттук нататък този имплант ще играе ролята на изкуствен корен на бъдещия зъб. Ако се възстановяват повече на брой зъби, имплантът става една от опорните колони на цялата зъбна конструкция.

Хирургичният етап се осъществява под местна упойка и е напълно безболезнен. Когато се поставят повече зъбни импланти, е възможно всички те да бъдат поставени в рамките на едно посещение. По време на хирургичната интервенция се извършат и всички други допълнителни процедури като костно заместване, присаждане на меки тъкани или хирургично повдигане на горночелюстния синус.

Шевовете се отстраняват от 10 до 14 дни след операцията, а пациентът носи временни зъби до приключване на периода на остеоинтеграция на импланта – обичайно около 12 седмици.

III етап: Протетичен

Това е етапът, в който се поставя короната/зъбната конструкция върху зъбния имплант, поставен в костта.

Поддръжка на зъбните импланти

Възстановените чрез имплантанти зъби, се поддържат както естествените зъби чрез ежедневна хигиена в устната кухина. Нашата препоръка е да бъдат извършвани профилактични прегледи два пъти годишно за професионално почистване на зъбите и, ако е необходимо, за контролни рентгенографии.

Често задавани въпроси
Какви са показанията за лечение със зъбни импланти?

Зъбни импланти могат да бъдат поставени в случаите, в които липсват един или повече зъби.

Има ли случаи, в които не могат да бъдат поставяни?

Противопоказанията са свързани с рискови състояния – например здравословни проблеми като неконтролиран захарен диабет, остеопороза и други.

Как да разбера дали имам достатъчно кост за поставяне на имплант?

Единственият начин е чрез конусно-лъчева компютърна томография – CBCT. Това изследване позволява да се направи точен анализ на костта и да се избере най-подходящият имплант.

Какво се случва, ако нямам достатъчно кост?

Има различни алтернативи за заместване и моделиране на липсваща кост, така че да се осигури достатъчен обем за поставянето на един или няколко имплантанти.

Имам поставен зъбен имплант в друга клиника, а искам да завърша лечението си в Denta Consult. Това възможно ли е?

Да, има такава възможност. Необходимо е да знаете какви са видът и размерът на импланта, който Ви е поставен. Тази информация може да Ви предостави стоматологът, който го е поставил.

Има ли възможност тялото ми да отхвърли импланта? Може ли да имам алергия към него?

Зъбните импланти се изработват от титаниева сплав. Тя се използва в ортопедията вече повече от 50 г. За този период случаите на отхвърляне или на алергия към титана са изключително редки.

Каква е процедурата в случаите на отхвърляне на зъбен имплант?

Зъбният имплант се отстранява, изчаква се период от шест месеца, за да се възстанови костта и се поставя нов. Цената на лечението и поставянето на новия имплант се поема изцяло от Дента Консулт в случай, че проблемът е възникнал по време на остеоинтеграционния период.