Лечение със зъбни импланти

Медицински издържано лечение със зъбни импланти – философия

Основната дейност на Дента Консулт – София е насочена към съвременната дентална имплантология и иновационни решения при  лечение със зъбни импланти. Тя се ръководи от д-р Асен Маринов – баща, с 40 годишен опит в денталната медицина и лечението със зъбни импланти.

Философията на дентално – медицинската ни практика е подчинена единствено на завета на нашите учители да лекуваме по каноните на Хипократ!

Нашата философия за използването на зъбни импланти – те не трябва да са самоцел, а средство за подпомагане и оптимизиране на лечението с коронки, мостове и зъбни протези.

Приоритет за нас в Denta Consult София е запазване собствените зъби на нашите пациенти, когато това е целесъобразно от гледна точка на науката, наречена „дентална медицина“, т.е. за нас “собствените зъби са най-добрите импланти”.

Живите и добре лекувани ендодонтски – зъби са естествени носители за мостове и коронки, т.е. те са най-добрите импланти, когато това е целесъобразно от медико-биологична гледна точка.

др-Асен-Маринов-Дента-консулт
Д-р Асен Маринов – баща

Тясно специализираната cтраница на Дента Консулт – София за зъбни импланти е онагледена с Ro-графии и фотоснимки от лечебната дейност на д-р Асен Маринов и д-р Асен Маринов Jr. С тяхното представяне не приключва огромното разнообразие от клинични ситуации и проблеми. Ние се надяваме да Ви подпомогнем във Вашата обща ориентация, за начините и възможностите за Вашето лечение с зъбни импланти.

Не забравяйте – механичното пренасяне на видяното от Вас към Вашия индивидуален случай може да Ви подведе и вместо да си помогнете да направите лоша услуга сами на себе си!

Ако Вие се доверите на опита и преценката на д-р Асен Маринов, Вие ще бъдете лекувани с най-подходящите зъбни импланти за Вашия индивидуален случай, отговарящи на конкретната Ви клинична ситуация. При желание от Ваша страна и липса на медицински противопоказания, ние ще Ви лекуваме с предпочитани от Вас зъбни импланти.

Когато собствените зъби са здрави – без кариеси и съответни възстановявания /коронки, обтурации и др./ – зъбните импланти са идеалното средство за запълване на съществуващите дефекти в зъбните редици с нови зъби върху импланти.

Ако Вашите собствени зъби вече ги няма или нe е възможно да бъдат лекувани, поставянето на зъбни импланти, иновациите в тяхното производство и клинично приложение, могат качествено да променят Вашия живот.

Лечението с или без използването на зъбни импланти в клиниката на Дента Консулт е съобразено с долночелюстната става, мускулите, вида на Вашето лице и всичко онова, което ние наричаме дентална медицина. Именно медицинската насоченост при провеждане на лечение с или без зъбни импланти ни отличава от всички останали и ни прави уникални за София и България.

Предоставената информация е резултат на 40 години клиничен и преподавателски опит на д-р Асен Маринов – баща, научна литература и множество проведени квалификационни курсове и специализации от д-р Асен Маринов – син от Дента Консулт София.

Ние от Дента Консулт София сме изключително коректни към вас, пациентите, както и спрямо колегите зъболекари, независимо дали лечението се провежда с или без използване на зъбни импланти. Оценката ще дадете вие, нашите пациенти, както и нашите колеги дентални лекари.

Всичко, което Вие ще прочетете и видите за лечението със зъбни импланти е дълбоко изстрадано и осмислено от нас в продължение на над четвърт век!

Нашият сайт е за хора, които четат и искат да обогатят своите познания, за хора, които искат да научат повече за зъбните импланти и лечението с тях.

Големите иновации на съвременното лечение със зъбни импланти са дигиталните проекти както в хирургията, така и в последващата протетика – това са зъбите върху зъбните импланти.

Всички дигитални проекти за лечение със зъбни импланти

/хирургия и протетика/са дело на денталните лекари от Дента Консулт София.

Дентална клиника Дента Консулт разполага със собствена зъботехнична лаборатория от най-висок клас – виртуално 3D-планиране и CAD/CAM изработване на конструкциите както върху собствени зъби, така също и върху зъбни импланти.

Това означава, че цялото лечение със зъбни импланти при нас е в затворен кръг от А до Я и ние контролираме всеки един детайл от него.

Медицината е водеща за нас при лечение с или без зъбни импланти!

Дента Консулт – София