Лечение със зъбни импланти

Последователност и етапи при лечение със зъбни импланти – ОСНОВНА СХЕМА

Професионалните медицински решения за лечение със зъбни импланти в дентална клиника Дента Консулт са базирани на съвременната наука и високотехнологични стандарти.

професионално-лечение-със-зъбни-импланти

Лечението със зъбни импланти от А до Я /хирургия и протезиране/ е проектирано и завършено с компютърни виртуални  3D-технологии изцяло от денталните лекари на Дента Консулт.

Ние ще Ви представим накратко най-често класически прилагания протокол за лечение със зъбни импланти – тогава, когато зъбите вече ги няма (те са извадени). Това е методът на покрито имплантиране.

Трябва да имате предвид, че възможностите за промяна на тази основна схема са многобройни и те зависят от безкрайно много фактори. За пример, много често след изваждане на зъб веднага се поставя имплант или за да се поставят зъбни импланти е необходимо първо да се удебели костта /костна аугментация/ и на следващ етап да се поставят зъбни импланти.

Подробности можете да намерите в статията “Методи на имплантиране на зъбни импланти”, както и в “Ценови схеми за Вашето лечение с импланти”.

Описаните по-долу клинични етапи се извършват в операционна или зъболекарски кабинет.

Описаните по-долу лабораторни етапи се извършват в зъботехничната лаборатория на Дента Консулт.

I клиничен етап: Консултация и планиране

01-ва

Консултация

зъбни импланти-снимка-рентген

При Вашето първо посещение за лечение със зъбни импланти, ние ще Ви направим обстоен преглед, ще Ви попитаме за заболявания от общ характер и ще Ви попитаме  защо сте при нас – какви са Вашите оплаквания и какви са Вашите желания. Задължително ще направим панорамна рентгенова снимка, ако не носите актуална такава, по възможност дигитална. За нас е важно да се запознаем в детайли с Вашите проблеми и очаквания. След това ще обсъдим на “първо четане” какви са възможностите за лечение – класически и със зъбни импланти.

С голяма вероятност ще Ви посъветваме да направите 3D (CBCT) компютърна томография, която дава триизмерен образ на костта. Дента Консулт разполага със собствен 3D рентгенов апарат от последно поколение. След като направите 3D-то ние ще Ви назначим следващ час за продължаване на консултацията.

Желателно е да се направят фотографски снимки и модели. Те ще са необходими за т.н. планиране на лечението със зъбни импланти или накратко – за проект на Вашето лечение.

Планиране – проект за лечение със зъбни импланти

планиране-проект-за-лечение-със-зъбни-импланти

Между двата Ви приема денталните лекари на Дента Консулт ще са направили анализ и проект за лечение със зъбни импланти.

Независимо дали са един или повече на брой зъбните импланти, планирането е основополагащо. Точно като при строежа на къща – първо трябва да се изработи архитектурен проект. При лечението със зъбни импланти този проект представлява виртуално 3D създаване на опорни колони на бъдещата зъбна конструкция – това са зъбните импланти.

Едновременно с 3D проекта за мястото на зъбните импланти е необходимо да установим идеалната позиция на зъбите чрез Digital Smile Design. Информацията, събрана от анализа на рентгеновото 3D изследване и дигиталния проект на усмивката, ни дава възможност да проектираме зъбите и да предвидим какви допълнителни хирургични интервенции ще бъдат необходими.

Ние можем да изработим за Вас и т.н. хирургични водачи. Хирургичните водачи представляват прозрачни шини, в които са поставени метални канюли. В тези канюли влизат хирургичните дрилове, оформящи имплантната ложа в костта. Когато посоката на поставяне на импланта е заложена в проектa при виртуалното 3D проектиране, тогава хирургът, използвайки водача не може да сбърка посоката на поставяне на импланта дори и с 1 градус. Хирургичните водачи са гаранцията за точното поставяне на зъбните импланти, там където ние ги искаме и сме ги проектирали.

II клиничен етап: Хирургичен

Въз основа на тази информация ние ще изготвим план за лечениe, който ще ви представим в едноседмичен срок. Denta Consult в София е една от малкото клиники у нас, в която се извършва и видео симулация на бъдещата усмивка чрез Digital Smile Design. Дигиталният дизайн дава възможност пациентите да видят крайния резултат от нашата работа още в самото начало, преди самото лечение да е стартирало.

02-ра

Консултация

хирургичен-метод-при-полагане-на-зъбни импланти-в- костта

Хирургичният етап представлява полагането на зъбни импланти в костта. Оттук нататък този имплант ще играе ролята на изкуствен корен на бъдещия зъб. Ако се възстановяват повече на брой зъби, имплантът става една от опорните колони на цялата зъбна конструкция. В този етап е желателно използването на предварително проектираните и изработени хирургични водачи.

Хирургичният етап се осъществява под местна упойка и е напълно безболезнен. Когато се поставят повече зъбни импланти, желателно е всички те да бъдат поставени в рамките на едно посещение, защото най-накрая едновременно ще се появят и всички зъби във Вашата уста – това е важен момент. Природата ни е устроила така, че да се храним равностойно както с дясната зъбна редица, така и с лявата зъбна редица. Едностранното хранене винаги довежда до патологични процеси в долночелюстната става. По време на хирургичната интервенция могат да се извършат и много други допълнителни процедури като костно удебеляване, присаждане на меки тъкани или т.н. синус лифт.

Много често се говори за повдигане на синуса. Това не е точно и създава изкривена представа в пациентите. Касае се за поставяне на Костно-заместителна присадка /КЗП/между долната костна основа на синуса и повдигната синусна лигавица.

Шевовете се отстраняват от 10 до 14 дни след операцията, а пациентът носи временни зъби до приключване на периода на остеоинтеграция на импланта – обичайно около 4 месеца.

Временни зъби

За много хора е важно, те да не остават без зъби, докато завърши процесът на остеоинтеграция на поставените зъбни импланти. Това е възможно чрез различни протетични техники и прийоми. Използват се различни шини, наподобяващи шините за избелване. При единични импланти във предната област се залепват пластмасови прототипи на зъби на мястото на дефекта за съседните зъби. При All on 4 веднага след поставяне на зъбни импланти се фиксира временна, виртуално 3D проектирана мостова конструкция тип арка от 10 зъба. Ние от Дента Консулт реализираме винаги, когато е възможно временни зъби за нашите пациенти.

III клиничен етап: Протетичен

Най-често 4-ри месеца след поставяне на зъбните импланти ние започваме да реализираме мечтаните от Вас постоянни зъби. Това е етапът, в който започва подготовката за създаване на зъбната конструкция /корони, мостове/ върху зъбни импланти, които вече са остеоинтегрирани.

01-во

Посещение

През това първо посещение зъбните импланти се разкриват чрез една лека хирургична манипулация. Поставят се т.н. сулкусформери и лигавицата около тях отново се зашива. Свалянето на конците е между 10-14 ден.

02-ро

Посещение

гипсови-отпечатъци-преди-полагане-на-зъбни-импланти

През това второ посещение ние ще вземем отпечатъци /мерки/ за Вашите бъдещи зъби върху вече остеоинтегрираните зъбни импланти. Те са необходими за направата на изключително точни конструкции, които да възпроизведат ситуация, идентична с тази в устата Ви с помощта на зъбен артикулатор.

Вие ще видите, може би за първи, път нови и непознати за Вас пособия и действия от наша страна – лицева дъга, артикулатор с индивидуални стойности и др. Това са съвременни иновации.

IV етап: Лабораторен

01-ви

лабораторен дигитален етап на проектиране

Дента Консулт разполага със собствена зъботехнична лаборатория от най-висок клас за изцяло керамични безметални корони и мостове върху зъбни импланти – най-често циркониеви.

В нея всички процеси са дигитализирани чрез виртуални 3D програми за изготвяне на проектите на бъдещите Ви зъби.

Голямата разлика и това, което ни отличава от всички останали е, че тези 3D виртуални проекти се правят не от зъботехници, а от денталните лекари на Дента Консулт. За сега ние сме единствената клиника в България, където това се случва. Това е особенно ценно, защото денталните лекари са тези, които Ви лекуват и те най-добре знаят как зъбната корона или зъбният мост върху зъбните импланти трябва да бъдат съобразени с цялата Ваша индивидуалност – стави, мускули, останали зъби, индивидуална форма на зъби, големина на зъби и какво ли още не. Това означава, че всеки един детайл от Вашето лечение със зъбни импланти е създаден и контролиран от денталните лекари на Дента Консулт.

Вероятността за субективна грешка е елиминирана –  това е комуникацията зъболекар – зъботехник. Там най-често нишката се къса и всичко направено до този момент се проваля. Освен това знанията и възможностите на различните зъботехници са различни.

Елиминиран е субективният фактор на вероятността от грешка,т.е. зъботехника, при създаването на зъбните коронки и мостове.

02-ри

лабораторен етап на дигитално изрязване

зъби-върху-зъбни-импланти-проект-преди-поставяне

След като денталните лекари направят проекта на зъбите върху зъбните импланти, те лично зареждат в т.н. милинг машини специални дискове от цирконий, литиев дисиликат или др. материали. Денталните лекари стартират окончателния файл на дигиталния проект. В рамките на 2-3 часа се извършва изрязването на бъдещата корона или мост, които ще бъдат фиксирани върху зъбните Ви импланти. Именно денталните лекари са тези, които най-добре могат да определят от кой материал да бъдат изработени Вашите корони и мостове, защото те трябва да отговарят на определени условия, съобразени с Вашата индивидуалност. Едно кратко уточнение – цирконият е много различен по своята характеристика – твърдост, цвят, износоустойчивост и прочие. Освен това, той може да бъде произведен в различна страна – Китай, Бразилия, Германия или САЩ и др. Този факт според нас съвсем не е без значение…

Това се отнася и за всички останали материали.

В Дента Консулт Лаб материалите, които се използват са съобразени с Вашите потребности, с това, което ще е най-добро за Вас, а не с тяхната цена… Като правило винаги по-скъпите материали са по-добри.

03-ти

етап – лабораторно дигитално синтероване

Следва т.н. синтероване. Накратко, синтероването е процес, при който изрязаната от милинг машина корона се вкарва в специална пещ. В нея със специална програма се намалява нейният обем с точност до шестия знак след десетичната запетая и се променя кристалната решетка, т.е. създават се крайните физико-механични параметри на короните и мостовете от цирконий – такива,каквито ние искаме да бъдат, за да може да Ви лекуваме по най-добрия начин.

04-ти

етап – окончателно лабораторно завършване

оцветяване-на-корони-и-мостове-върху-зъбни-импланти

Следва оцветяване на зъбните корони и мостове и тяхната глазура.

В нашата зъботехнична лаборатория завършването на зъбите върху зъбни импланти най-накрая се извършва от зъботехник. Това е

г-жа Бояна Коцева, която дълги години е работила в реномирани зъботехнически лаборатории в Лондон.

В крайна сметка ние успяхме да я убедим да стане член от нашия екип в България. Сега тя претворява своя финес и изящество върху Вашите бъдещи зъби. Този процес не може да се дигитализира. За нас това е истинска живопис с всички дадени ни от Природата цветове и техните нюанси, които може да възприеме човешкото око.

V клиничен етап – фиксиране на корони и мостове върху зъбни импланти

лечение-със-зъбни-импланти

Още в самото начало на Вашето лечение със зъбни импланти, тогава когато ние правим проекта за лечение, ние знаем как ще завърши лечението т.е. какъв вид ще бъдат короните и мостовете върху Вашите зъбни импланти – циментирани или завиващи се.

Тук само ще кажем, че съвременното лечение е със завиващи се корони и мостове върху зъбни импланти, поради многобройните техни предимства. Подробно можете да прочетете в статията “Зъби върху зъбни импланти I Протезиране”.

Надяваме се, че успяхме да Ви въведем накратко и схематично в основния, съвременен лечебен процес със зъбни импланти.

Надяваме се, че разбрахте, че едно лечение със зъбни импланти въобще не е просто нещо. Да, действително подходът може да е и много елементарен и опростен – кост, винт, корона върху него /пример базални зъбни импланти/. Тогава обаче, рано или късно, идват големите проблеми и Вие със сигурност ще пострадате.

От това класическо лечение със зъбни импланти, което Ви описахме, произхождат десетки разновидности на различни методи. Медицината и денталната медицина като науки вървят напред. Поради тази причина ние от Дента Консулт казваме: “Ние не завиваме винтове, ние лекуваме хора”, “Ние не правим зъби, ние лекуваме хора”. Това са много различни неща.

Много важен момент е първо да се реши как да се проведе лечението със зъбни импланти от медицинска гледна точка.

След това да се направи неговото остойностяване. С други думи казано “не трябва да се слага каруцата пред коня”. Ако се тръгне по обратната схема, медицината да следва парите, то тогава започват компромисите, грешките, провалите и разочарованията.

Ние от Дента Консулт разполагаме с всичко най-добро от целия свят ( екип – специалисти и асистенти, знания, техника, компютърни технологии, материали, допълнителни пособия, зъбни импланти и  какво ли още не). Събрали сме всичко на едно място, за да можем да Ви лекуваме чрез съвременна медицина, а не да правим нещо върху Вас!

Медицината е водеща за нас!

Дента Консулт – София