Коронавирус, COVID 19 и лечение със зъбни импланти

Медицината е водеща за нас !

Началото на XXI век завари обществото като цяло неподготвено за извънредна пандемична обстановка.

Животът продължава и хората ще имат нужда от лечение със зъбни импланти. Лечението със зъбни импланти ще продължи да се развива и усъвършенства в новите условия за живот от сега насетне.

В клиниката на Дента Консулт винаги са съществували утвърдени стандарти за превенция от заразни болести. За нас сега е лесно, защото сме направили  необходимите инвестиции още при самото изграждане на клиниката. Правилата за стерилизация и дезинфекция при нас са част от ежедневието ни. Ние имаме изградени принципи, протоколи и навици за работа, с които се спазват всички изисквания, дори и при новите извънредни обстоятелства.

В клиниката на Дента Консулт приемна, зъботехнична лаборатория и Ro- кабинет се намират на първия етаж. Операционната за поставяне на зъбни импланти, стерилизационната и лечебните кабинети се намират на втория етаж. Това означава, че всички операции и процедури по лечение на Вашите зъби се намират в самостоятелни помещения, които са отделени от общите помещения на първия етаж.

Всичките лечебни кабинети на клиника Дента Консулт са обурудвани с вентилирани бактерицидни лампи. С тях ние можем да извършваме денталните процедури  без лампите да бъдат изключвани. Вентилираните бактерицидни лампи осигуряват непрекъснат обмен на дезинфекциран въздух, в който няма вирулентни патогени.

Кабинетите се дезинфекцират след всеки пациент, като екипът ни работи с всички необходими предпазни средства.

Денталната клиника на Дента Консулт е снабдена с автоклави за стерилизация от най-висок клас на австрийската фирма W&H.

Денталната клиника на Дента Консулт е снабдена с термодезинфектор на немската фирма Miele.

Независимо от всичко изброено, в дентална клиника Дента Консулт се въвеждат някои нови мерки и правила за безопасност по отношение на физическа дистанция между пациентите и лични предпазни средства

coronavirus-корона-вирус-зъбни-импланти

Правила за лечение с импланти

01

Пациенти се приемат само след предварително записан час.

02

Всички пациенти влизат в приемната на дентална клиника Дента Консулт с поставени собствени предпазни маски.

03

При влизане в клиниката на всички пациенти се предоставя дезинфектант и предпазни ръкавици, които са длъжни да носят до напускането на сградата.

04

В асансьора, който води към втория етаж с клиничните кабинети и операционната за зъбни импланти, се допуска само по един пациент, придружен от член на Дента Консулт.

05

Преустановява се възможността в клиниката да присъстват придружители на пациенти по време на лечебни процедури, както и да се ползва общото пространство пред кабинетите.

Лечението със зъбни импланти в дентална клиника Дента Консулт продължава по обичайните протоколи за работа. Не се налага някаква съществена промяна по отношение лечението на собствените зъби и лечението със зъбни импланти.

Предимство за пациентите на Дента Консулт е наличието на собствена виртуална 3D зъботехнична лаборатория на територията на клиниката. Това означава, че взетите отпечатъци за зъбни корони и мостове върху зъбни импланти няма да излизат извън рамките на клиниката, т.е. възможността за някаква външна зараза чрез тях е елиминирана на 100%.

Предимство за нашите пациенти е и наличието на собствен 3D скенер за панорамни снимки и 3D компютърни томографии, необходими за анализ, проект и изработване на хирургични водачи при лечение със зъбни импланти. Всички части от 3D скенера, които вие захапвате в устата си или са в контакт с Вашето тяло, са предварително дезинфекцирани в автоклавите на W&H.

Бъдещето е пред нас и ние ще трябва да свикнем да живеем съвместно с Коронавирус, COVID 19 и едновременно с това  да се лекуваме със зъбни импланти.

Медицината е водеща за нас!

Екипът на Дента Консулт