Импланти I Кои зъбни импланти са добри? Защо?

Въпроса който стои пред мен е, кой от всички зъбни импланти да избера за своето лечение?

Какво се случи до сега?

Установих, че имам проблем със зъбите.

Чета реклами.

Все повече слушам за имплантите и техните възможности от приятели и познати.

Отидох там, където съм се лекувал до сега.

Чух:

–   лечение с импланти – категорично не!

–   лечение с импланти – това е твоето спасение!

–   лечение с импланти – да, при определени условия.

Споделих в къщи.

Споделих с приятели.

Отново чух, какво ли не.

Притесних се.

Седнах пред компютъра и започнах да търся в Internet.

Посетих първите попаднали ми страници.

Посетих няколко форума за импланти и прочетох какви ли не мнения за лечение с импланти.

Вече съм сериозно притеснен. Започвам да се обърквам.

Отново споделям.

Посетих няколко дентални лекаря.

Объркването е пълно. Всеки зъболекар си хвалеше стоката. Казаха ми – ние предлагаме, вие избирате.

Казаха ми различни цени. Кои имплантанти да избера – по-скъпи или по-евтини?

Объркването е вече тотално.

Какво да правя?

Отново се зарових в Internet.

Вече категорично реших, повече няма накъде. Трябва да се лекувам с помощта на зъбни импланти.

Отново въпроса – кои импланти да избера, няма ли да сбъркам? Къде, при кой доктор?

Това е най-честата схема на моята Одисея.Моля помогнете!…

     Какво искам?

1.   Зъбните имплантанти да  бъдат поставени безболезнено.

2.  Да има максимална сигурност за операцията и да няма никакви проблеми след това.

3.   Оздравителния процес да е максимално кратък.

4.   Да не променям стереотипа си на живот.

5.  Имплантите да се хванат /да настъпи остеоинтеграция/ и времето до поставяне на зъбите да е максимално кратко.

6.   Да имам перфектна естетика.

7.   Да платя колкото се може по-ниска цена за лечението с импланти.

8.   Да полагам хигиенните грижи обичайни за мен до този момент.

9.   Колкото се може по-малко да ходя на профилактични прегледи.

10. Имплантите да ми служат до края на живота.

Какво трябва да знам?

За успеваемостта при използването на зъбни импланти.

Тя зависи от 5 групи фактори.

1.  Пациента с неговата неповторима индивидуалност – наследственост, заболявания, навици, останали зъби или пълна липса на такива, наличие на инфекция в устата и др.

2. При необходимост лечение на всички останали зъби и пародонт /венци/ по правилата на денталната медицина, за премахване на инфекция и фактори, които биха създали проблеми и оттам краен неуспех в дългосрочен аспект при лечение със зъбни импланти.

3. Наличната костна база / обем кост /. Тя може да се уголемява, след различни хирургични интервенции. Нейното определяне зависи най-много от предварителния хирургичен план. Решаващо значение има Компютърната 3-D томография. На нея се вижда третото измерение, което липсва при малката RO снимка и Ортопантомографията – те са 2D и при тях образите са насложени. Използвания от денталния лекар специализиран софтуер има своето значение, за изготвяне на индивидуален проект. Често RO лаборатории сами / техните лаборанти / извършват измерванията и дават готова плака, или предлагат опростен софтуер. В този случай вероятността за субективна грешка е голяма. Когато лечителя работи индивидуално със специализиран софтуер, той може да вземе правилното решение за вида на имплантите, техния брой, диаметър и дължина включително и да определи костната плътност.

4. Наличния обем меки тъкани и тяхното здраве. Все още твърде малък брой заболекари в България отдават значение на този толкова важен фактор за “преживяемостта” на имплантите в нашата уста. Меките тъкани и тяхното моделиране е от значение не само за “преживяемостта” на имплантите, но и за естетиката на зъбите. За перфектна естетика продължително запазена във времето, благодарение на максималната толерантност към твърдите – костни и меки – гингивални тъкани за съжаление не можем да говорим при всички импланти /имплантатни системи/. Когато има достатъчно количество меки тъкани, тогава и подлежащата около импланта кост е по-добре защитена от естествените травми при осъществяване на дъвкателния акт. Ефект от мекотъканна аугментация има тогава, когато се използват съвременни bone level зъбни импланти.

5. Вида на имплантите с които ще се проведе лечението. Оказва се, че това което Вие търсите е само петия елемент, който има отношение към  успеха на Вашето лечение. По-надолу в статията ние ще отделим специално внимание за самите зъбни импланти и техните качества, за постигане на едно съвременно дентално лечение. Задавали ли сте си въпроса? Какво искам аз – импланти или зъби? В крайна сметка Вие искате зъби с които да се храните, говорите, усмихвате. Зъби с който да живеете  като нормален човек в едно съвременно общество, а зъбните импланти са само средство за постигане на тази цел!

Периода на оздравителният процес – зависи както от метода на имплантиране /говорихме за него/, така също от обширността на хирургичната интервенция и използването на различни Косто Заместителни Присадки /КЗП/ и собствена кост, която е с най-висок биологичен потенциал. Като правило колкото една интервенция е по-сложна и по-обширна, толкова повече време се чака.

За твое най-голямо съжаление ще трябва да отделиш повече време на четката за зъби. Повече време и на водите за уста и зъби. Как да ги използваш? На този въпрос ще получиш подробен отговор в нашия Dental Office.

Един от най-важните моменти е редовния профилактичен преглед. На него може да бъдат открити проблеми, за които нищо не подозираш. Не подценявай визитата при денталния лекар.

Ако искаш зъбните импланти да ти служат за собствени зъби дълго във времето, отнасяй се с тях както към деца – с грижа и обич!

Да се върнем на основния въпрос в статията.

Импланти. Кои зъбни импланти са добри? Защо?

кои зъбни импланти са добри и защо
Кои зъбни импланти са добри ? Защо ?

Защо избрахме шведско-американската система Nobel Biocare за Вас, която има 5 линии зъбни импланти?

Вида на имплантите, техния дизайн, концепцията за отношение към твърдите и меки тъкани, връзката между отделните елементи са част от всичко онова което гарантира крайния и дълготраен успех. Нейните линии от зъбни импланти ни дават най-големи възможности в тази посока. Концерна на Nobel притежава патенти и произвежда елементи и за много други европейски системи. Основните характеристики са:

–  наличие на 5 основни линии импланти – за всеки индивидуален случай най-подходяща линия импланти – дизайн и имплант – размери.

–  имплантите от системата са приложими за покрито, открито без ламбо, открито с ламбо и имедиатно имплантиране.

–  изключителна сигурност и контрол по време на първия хирургичен етап, независимо от метода на имплантиране. Без риск от грешка – уникален хирургичен инструментариум / за всеки имплант има отделни инструменти /.

–   за първи път възможност за индивидуална преценка за решение, как да се продължи лечението / поставяне на покривен винт, поставяне на сулкус формер, поставяне на временен индивидуален абатмънт и временна корона / в зависимост от плътността на костта и изискването за това да не оставате без зъби в устата.

–  първична стабилност на имплантата, чрез прогресивната, агресивна стъпка на резбата във върховата част на импланта съобразена с архитектониката на костта, необходима при имедиатно имплантиране.

–   сигурност срещу превъртане на импланта при имедиатно протезиране – 15 N / см торг за фиксация на временен абатмънт /различни за единични или множествени импланти/ към имплант в първоначалния момент след имплантирането.

–  лесна ориентация, планиране и изпълнение на втория етап от лечението – оформянето на сулкусния маншон и избор на надстройка /абатмънт/ – наличие на planning set.

– максимална здравина имплант надстройка – имплантните надстроики /абатмъни/ са групирани с платформите на имплантите с  различни диаметри.

–  фиксиращите винтове между импланти и надстройки са сваляеми. Nobel e единствена система която предлага временни фиксиращи винтове / използват се в лабораторията /. Това означава, че постоянните фиксиращи винтове се използват само един път, за постоянното фиксиране на постоянен абатмънт към имплант. Това е гаранцията за здравата връзка между имплант и абатмънт заедно с коничната връзка.  Ако този винт е само един / за клиника и лаборатория /, то какво се случва с него в лабораторията, никой не знае и проблемите могат да се появят на един по-късен етап от лечението. Ние имаме своите клинични наблюдения върху този проблем с други имплантни системи.

–   сигурно и предсказуемо протезиране – абатмъните могат да се фиксират в 6 позиции – за протезиране с прехвърляне.

– изключително разнообразие за протетиката – прагови и безпрагови абатмъни, анатомични и стандартни, различни сулкуларни дълбочини, различни наклони и височини на надвенечната им част, надстроики за фронталната и дистална област.

– индивидуални циркониеви надстройки по технологията CAD / CAM изработени в нашата зъботехнична лаборатория – всичко това в индивидуални размери и цветове.

– имплантите от системата Nobel са максимално профилактични от пародонтологична гледна точка по отношение на меките тъкани и маргиналната кост  – това допринася за тяхното запазване и възпроизводство, с което се гарантират дълготрайни положителни лечебни резултати и естетика.

–  те дават възможност тънкия гингивален биотип да се удебели, чрез първична – в момента на поставяне на импланта или допълнителна – при разкриване на импланта мекотъканна гингивална хирургия /съединително тъканна аугментация/ – създаване и  моделиране на допълнителни меки тъкани.

–   Nobel Activ, Nobel Replace, Nobel Speedy и Nobel Parallel  се проявяват в биологичното пространство и времето като едночастов имплантат и имат всички предимства на двучастовия по отношение на протетиката.

–   след години е възможно абатмъните /надстройките/ да се сменят с нови,  т.е. лечебния план може да се промени и ти отново да ползваш своите импланти.

–  зъбните импланти на Nobel са перфектни за стабилизитането на зъбни протези с протетичните елементи O-ball и Locator.

–  с имплантите Nobel Speedy и протетичните елементиза тях може да се провежда лечение по уникалната нова концепция Аll on 4, която е запазена марка на Nobel Biocare. При нея още в ден 1-ви на поставяне на 4 импланта, Вие си тръгвате със стабилен, временнен, неподвижен мост от 10 зъба – винтово закрепен. Това може да се случи при две ситуации:

1. Когато имате цяла или частична подвижна протеза и искате да се разделите с нея по една или друга причина.

2. Когато Вашите зъби, трябва да бъдат извадени.

И при двете ситуации Вие нито ден няма да останете без зъби.

С ALL on 4 могат да се решат нерешими до този момент ситуации по възможно най-елегантния начин – без синус лифт и костозаместителни присадки. Намаляват се рисковете, времето и крайната цена за лечение спрямо тези методи.

Лечението се завършва с постоянен мост от 12 зъба по съвременна CAD / CAM технология от цирконии в нашата лаборатория. Какво представлява накратко CAD / CAM.  При тази технологична методика протезната конструкция се изработва чрез скениране на модела, компютърна обработка и изделието се произвежда на специален струг, т.е. конструкцията не се отлива. Когато се използва метод на отливане /това е стандартна технология в зъботехниката/ грешките и неточностите са много по-големи отколкото при CAD/CAM технологиите. Грешката при CAD/CAM e приблизително 25 микрона.

Трябва да знаете, че зъбни импланти и метод вървят “ръка за ръка”.

Бройката 4 импланта не е гаранция за качество и надеждност на лечението при използване на неподходящи импланти / включително и на Nobel /. Може да останете неприятно изненадани, ако се използват импланти на други фирми в опит за сваляне крайната цена на лечение по този метод.

Съвременната световна тенденция е да се използват по-малко на брой импланти, върху които да се поставят поне 12 зъба.

Съжаляваме, че толкова подробно и може би неразбираемо на отделни моменти описахме предимствата на най-продаваната в света система с 5 линии импланти и използвана във водещи световни практики, но ние нямаме друг избор, освен да го направим коректно и професионално. /тази статия се чете и от много дентални лекари/

Зъбните импланти на шведско-американския концерн Nobel Biocare са съчетали в себе си най-доброто от всички европейски и американски системи. Навсякъде по света те се смятат за еталон. Nobel Biocare реализира 75% от продадени импланти на четирите водещи фирми в световен мащаб и 17% от общото производство.

Необходимо е да знаете, че имплантите на Nobel Biocare са във високия ценови клас, но винаги е така – по-високото качество и възможности определят и по-висока крайна цена на проведеното лечение. Най-добрите клиники в целия свят работят с Nobel Biocare. Вие винаги ще имате support където и да се намирате. Още един много малък детайл, който обаче в даден момент може да се окаже много важен. Както можете да намерите части за “Мерцедес Бенц” произведен 1936г., така ще можете да намерите и резервни елементи за Nobel Biocare след много години.

Ние можем да препоръчаме още една bone level имплантна система – Implant Direct.  В 80% тя притежава възможностите на Nobel. Това, че е в по-ниския ценови клас, съвсем не омаловажава нейните качества и възможности. Считаме, че тя е оптимално съчетание между качество / възможности и цена.

Какво трябва да направя?

Тук е момента, Вие да си отговорите на два много важни въпроса. Кой е най-добрия зъбен имплант за мен и защо? Моя работа ли е да си избирам имплантна система и зъбни импланти или на някой друг?

Разбира се, че не е Ваша работа. Това е задача и отговорност на тези, които Ви лекуват. Вашата основна и единствена задача е да изберете, къде да се лекувате. Останалото е задача и отговорност на денталните лекари според техните знания, условия при които работят и ценностна система.

Съществува още един въпрос. Възможно ли е, качествено лечение само с добри зъбни импланти? Необходимо ли е, денталния лекар да е добър – квалифициран с достатъчно опит и знания?

За нас са необходими и двете условия, за да бъде твоето лечение качествено! Ние от Дента Консулт – София считаме, че квалификацията на стоматолога, зъболекар – имплантолог, неговата коректност, както и доверието между пациент и лечител са също абсолютно задължителни условия за крайния успех на твоето лечение със зъбни импланти.

Предоставената информация е резултат на 35 години клиничен и преподавателски опит на д-р Асен Маринов – баща, научна литература и множество проведени квалификационни курсове и специализации от д-р Асен Маринов – син от  Дента Консулт. Считаме, че го направихме коректно към вас пациентите и професионално спрямо колегите зъболекари. Оценката ще дадете Вие нашите пациенти, както и нашите колеги дентални лекари.

д-р Асен Маринов – баща


Публикувана в Дента Консулт