Короната е протетична конструкция, която изцяло покрива видимата част на зъба. Показания за изработването на зъбни коронки има тогава, когато липсва голяма част от зъба, което отслабва неговата функция и създава риск от загубата му. Корона се поставя също в случаите на кариес, разрушил голяма част от зъба; при изработването на нов дизайн на усмивката; при промяна на позицията на даден зъб или като част от мостова конструкция, както и при протезиране на зъбни импланти.

Ролята на зъбните корони е както функционална, така и естетична. Тя възстановява дъвкателната фукция на зъба и помага за повишаване на неговата устойчивост, като го покрива изцяло.

Ето и най-честите случаи, при които се препоръчва използването на зъбни корони:

  1. Ако голяма част от зъба липсва и не може да бъде възстановена с композит или чрез друг консервативен подход.
  2. Когато зъбът е счупен поради травма, ако е проведено кореново лечение или е намалена устойчивостта на зъба.
  3. Върху зъбен имплант или когато зъбът трябва да бъде включен като елемент на мостова конструкция.
  4. Като част от лечението на пациенти със зъбно изтриване или бруксизъм (стискане и скърцане със зъби по време на сън).
  5. Когато се налага промяна във вертикалното съотношение между зъбите.

Лечението винаги започва с планиране. Поставянето на зъбни корони е винаги част от цялостен план за лечение. При него се преценява на кои зъби е необходимо да се постяват зъбни корони и от какъв материал да бъдат изработени. Зъби, на които веднъж е поставена зъбна корона, не могат да бъдат протезирани по друг начин освен отново със зъбна корона. Поради тази причина изборът да се постави корона на зъба е винаги много внимателен и само, когато има конкретни показания.

След планирането се пристъпва към подготовката на зъба, чрез отнемане на част от емайла и дентина. Когато зъбът е препариран, от него се снема отпечатък. До изчакване на изработването на постоянната корона на зъба се поставя временна корона. Временната корона служи за запазване естетичния вид на зъба, за запазване на съотношенията между зъбите такива, каквито са били преди отнемането на зъбна тъкан и за да предпазва зъба и тъканите около него.

Видовете зъбни корони се определят от:

  • Материала, от който са изработени. Те могат да бъдат метало-керамични – от благородна или неблагородна сплав, или изцяло керамични – пресовани, фрезовани, или изпечени от фелдшпат керамика.
  • Начина на изработване – изцяло ръчно изработени от зъботехник или с помощта на фрезоваща машина CAD-CAM.
  • Видът корона, който ще бъде използван за лечението зависи от конкретните показания при всеки пациент.

Често задавани въпроси:
Кога се налага поставянето на корона?

Лечение с корона се предприема, когато структурата на зъба е компроментирана по някаква причина или когато се налага протезиране на зъбен имплант.

Какво се случва със зъба, докато се изработи постоянната корона?

Поставя се временна корона.

Необходима ли е специална поддръжка след поставянето на зъбни корони?

Зъби, на които са поставени зъбни корони се усещат така, както се чувстват естествените зъби. Те не изискват по-специална поддръжка и хигиена от тази на естествените зъби.

Поставена корона може ли да бъде премахната и да се извърши друг вид протезиране?

Веднъж поставена корона може да се замени само отново със зъбна корона.

Каква е цената на прегледа и консултацията в Denta Consult?

Първоначалният преглед и консултацията са на стойност 60.00 лв.

Има ли разлика в цената на различните видове корони?

Да, има съществена разлика. Цената варира в зависимост от използвания материал и начина на изработване.

Как да избера кой материал е най-подходящ?

В зависимост от случая и показанията докторът ще Ви препоръча кой материал е най-подходящ.

Има ли храни, които е добре да се избягват, когато имам зъбна корона?

Не е необходимо да избягвате определени храни. Може да се храните така, както сте го правили и с естествените си зъби.

Каква е продължителността на живот на една корона?

Добре изработена корона, при поддържане на добра орална хигиена и редовни профилактични прегледи, може да има живот до 20 години.

Подобни статии