Съвременните, интелигентни хора разбраха, че лечението със зъбни импланти трябва да бъде медицински издържано, тъй като то съвсем не е нещо елементарно и за подценяване.

Лечението със зъбни импланти трябва да бъде подчинено на съвременната наука и високотехнологични стандарти, за да възстанови и съхрани здравето на хората и да реши здравословните им и психологични проблеми за дълъг период от време.

За нас, в Дента Консулт, медицината е водеща при лечение с дентални импланти, т. е. необходимо е първо да се направи стратегия за лечение и едновременно с това да се определи последователността на отделните етапи в лечебния процес. С други думи казано – в проекта за лечение е необходимо да бъде заложено решаването на основния медицински проблем и на второ място да се начертаят отделните тактически задачи.

За съжаление, много често основен фактор за избор на екип за лечение са парите, които трябва да се заплатят. Това е моментът, в който най-често се прави грешната стъпка.

Според нас парите трябва да следват медицината. В противен случай “ние слагаме каруцата пред коня” и много често това може да ни поднесе много неприятни изненади, които да установим, когато вече е твърде късно.

Тази основна медицинска философия е особенно важна, когато за лечение се използват зъбни импланти, защото много често “имаме право само на един изстрел”…

Лечението със зъбни импланти може да протече като процес в различни варианти и последователност, в зависимост от знанията на хората, които Ви лекуват.

Ще се опитаме да Ви представим някои основни ценови схеми за лечение със зъбни импланти в зависимост от:

– вида на използваните зъбни импланти, защото много често с цел спечелване доверието на хората се ползват морално остарели зъбни импланти, които в крайна сметка довеждат до понижаване крайната цена на лечението. Такъв е примерът с т. н. базални зъбни импланти.

 – необходимостта от предварителни и допълнителни процедури, които често съпътстват лечението със зъбни импланти, за да бъде то медицински издържано.

Много често се задава елементарният въпрос: “ Каква цена имат зъбните импланти?” Ако Вас ви интересува единствено и само “каква цена имат зъбните импланти”, съществува сериозна предпоставка да си навредите, водени от желанието за едно бързо и евтино лечение, което трябва да се случи сега и веднага.

Към настоящия момент, ако Вас ви интересува единствено и само „поставянето на зъбните импланти и каква е тяхната цена“, а не лечението като цялостно медицинско действие, Вие може да попаднете в следните ценови категории:

базални-импланти-denta-consult-зъбни-импланти

1. Около 600 лева цена за зъбен имплант.

–  зъбните импланти по своя дизайн са от миналия век, с ниска профилактична стойност по отношение запазване кост и меки тъкани. При тези зъбни импланти за естетика въобще не може да се говори.

В тази група попадат и т.н. “базални импланти”.

Базалните зъбни импланти са много евтини поради опростената им едночастова конструкция. Това дава възможност да се свали “цената на един имплант” за сметка на качеството на лечение.

Тези зъбни импланти се поставят в т.н. хирургична позиция.

Мостовете и коронките върху тях се изработват чрез протетични методи без прехвърляне. Всичко това опростява лечението, сваля неговото качество и в крайна сметка се намалява цената на лечението.

За съжаление в нашето развитие и ние минахме по този път преди 30 години.

зъбни-импланти-цени-поставяне-на-импланти

2. Около 800-1000 лева цена за имплант.

–  зъбни импланти – tissue level дентални импланти. Те са значително по-добри от първата група. Но и при тях също се наблюдава късна костна загуба, макар и в по-малка степен – до 1-2,0 мм.

Зъбните корони върху тях са циментиращи се /с всички произтичащи от това рискове/. Естетиката, особено във фронталната област, не може да достигне нивото на съвременните изисквания.

съвременни-bone-level-зъбни-импланти

3. Около 1000-1200 лева цена за имплант.

Това са съвременни bone level импланти, но с по-опростена конструкция и по-малки протетични възможности /по-малко на брой протетични елементи /. Много често тези импланти не могат да отговорят на съвременните изисквания за имедиатно протезиране. Като /непосредствено след изваждане на зъба/ и за постигане на т.н. първична стабилност на зъбния имплант.

При тези зъбни импланти могат да се използват т.н. завиващи се корони.

All-on-4-зъбни-импланти-дента-консулт
Nobel-biocare-zybni-implanti

4. Около 1500 лева цена за имплант.

–  в първия хирургичен етап от лечението Вие получавате съвременен, скъп bone level имплант. Съвременните зъбни импланти Nobel Biocare, които са няколко вида. Притежават всичко най-добро за Вашия конкретен случай – от хирургия на кост и меки тъкани до протетика.

Във втория етап от лечението получавате изключително разнообразие от надстройки. За да може протезирането с корони и мостове върху зъбните импланти да отговори на всички съвременни изисквания за профилактика на кост и меки тъкани.  Те дават възможност за подмяна на зъбите, без да се пипат зъбните импланти.

Същото важи и за най-добрия вариант за протезиране върху зъбни импланти. Циркониеви корони, които не са циментирани върху надстройките /Titanium base/. А са монолитно свързани с тях и се фиксират чрез винт към импланта – завиващи се корони върху зъбни импланти.

Дента Консулт разполага със собствена зъботехнична лаборатория в този най-висок клас на протезиране върху зъбни импланти, където проектите за зъбите се правят от денталните лекари и всички процеси са под техния пряк контрол.

Единствено Nobel Biocare дава възможност, ако лечението с даден имплант е неуспешно в първия етап на лечение /това е периодът на остеоинтеграция/, Вие да получите безплатно нов дентален имплант от Nobel. В нашата клиника винаги сме се придържали към становището, че при необходимост от повторно поставяне на зъбен имплант /около 3% от случаите/, пациентът не заплаща наш труд – хирургичната интервенция е безплатна. Това дава на хората 100% гаранция за съпричастност към техните проблеми.

Дори само името на фирмата производител може да Ви подведе, независимо коя е тя. Има фирми с дългогодишна история, които са произвеждали различни по вид, дизайн и качества зъбни импланти в годините назад и ако стоматологът – имплантолог ги използва за Вашето лечение. Вие, вместо “да се качите на  съвременен автомобил, може да попаднете на такъв от края или средата на миналия век” – такъв е примерът с  широко използваните в България базални зъбни импланти.

Към тези основни ценови параметри към настоящия момент в България трябва да се прибавят допълнителните дейности, които извършва  денталният лекар и как той оценява своя труд.

Поради тази причина ние казваме на пациентите – “ Всички знаят цените  за  зъбни импланти, но малцина – стойността на лечението”. Когато хората знаят стойността на едно лечение и защо тя е такава, тогава те ще искат да бъдат лекувани комплексно и качествено. С помощта на съвременни зъбни импланти.

Лечение-със-съвременни-зъбни-импланти

От медицинска гледна точка Вашето качествено имплантно-протетично лечение зависи от комплекса на четирите основни биологични фактора, които ще опишем, както и от петия фактор – самите зъбни импланти.

  1. Биологията на самия пациент като индивид със своята неповторима индивидуалност – наследственост, вредни навици, заболявания. Това е информацията, която получава от Вас денталният лекар по време на прегледа и събеседването и която ползва за Вашето бъдещо лечение със зъбни импланти.
  2. Обективното състояние в устата – наличен брой зъби с всичките им проблеми или липса на всички зъби. При необходимост се извършва лечение на всички останали зъби и пародонт /венци/ по правилата на денталната медицина, за да бъде отстранена наличната инфекция, както и други фактори, които биха създали проблеми и оттам краен неуспех в дългосрочен аспект при лечение със зъбни импланти.
  3. Наличният обем кост – задължително 3D изследване. Ако е необходимо, се извършва прилагане на предварителни аугментационни процедури за увеличаване обема на костта.
  4. Обемът и качеството на меките тъкани около бъдещия имплант – гингива / венецът /. Те пазят костта около импланта. Те са гаранцията за дълготрайния успех и естетика. Създават сe при необходимост, желание и възможности с мекотъканна, муко-гингивална хирургия.
  5. Зъбните импланти със своите възможности и надеждност /по-евтини и по-скъпи/.

Много дентални лекари не изпълняват лечението със зъбни импланти като част от цялостното зъбно лечение. Те предлагат и говорят единствено само за поставяне на отделни зъбни импланти и каква е тяхната цена. Не се отчитат обективните биологични дадености в тяхната цялост. Това не е добро за Вас, защото в този случай се пренебрегва науката „дентална медицина“.

Необходимо е да се знае, че много често при лечение със зъбни импланти се прилагат т.н. предварителни и допълнителни процедури. Какво обхващат те?

Предварителните процедури се извършват преди поставяне на зъбния имплант – в предишни посещения. Техният смисъл е премахване на патологични тъкани или увеличаване на костния обем:

 – премахване на фрактурирани зъби или зъбни корени с грануломи или кисти и др.

 – аугментационни техники – поставяне на косто-заместителни. присадки

 – синус лифт – латерален за увеличаване на костния обем като предварителна подготовка.

Като предварителна процедура може да се приеме и изработването на хирургични водачи, които гарантират точното поставяне на зъбните импланти в тяхната протетична или хирургична позиция. Те също имат своята цена.

Допълнителните процедури могат да се извършат, както в етапа на поставяне на зъбния имплант. Също така и в етапа на разкриване на импланта.

 – аугментационни техники

 – синус лифт – едновременно с поставянето на имплантите, с латерален или крестален достъп

 – метод на Rosa

 – Shield техника

 – мекотъканни присадки в етапа на разкриване на зъбните импланти за увеличаване обема на меките тъкани т.н. connective tissue graft  и др.

Тези предварителни и допълнителни процедури също имат своята цена. Те не са безплатни.

Ако за предварителните и допълнителни процедури не се говори, това може да означава едно – тяхното непознаване и оттам невъзможност за прилагане. Именно от предварителните и допълнителните процедури зависи в около 70% от случаите качеството на лечението със зъбни импланти и неговата дълготрайност.

В крайна сметка Вие искате зъби, с които да живеете като нормални хора. Трябва да знаете, че има много хора, които имат импланти. Но нямат зъби, или пък повече никога няма да могат да бъдат лекувани с помощта на зъбни импланти, поради безвъзвратно загубения обем кост и меки тъкани от лошо лечение. Тези хора са обречени в най-добрия случай, да носят цял живот снемаеми протези с всичките им недостатъци.

Може да Ви се струва странно и невъзможно, но това са фактите и те са доказуеми!

Надяваме се, че успяхте да разберете защо ценообразуването в денталната имплантология като медицинска дисциплина е сложно. И от колко много преки и косвени фактори зависи то.

Медицината е водеща за нас при лечение със зъбни импланти!

Подобни статии