Ценови схеми за лечение със зъбни импланти

Ценови-схеми-за-лечение-с-импланти

Медицински издържано лечение със зъбни импланти. Ние не завиваме винтове, ние лекуваме хора! Зъбни импланти – цена.

Обикновенно първият въпрос е: “ Каква цена имат зъбните  импланти докторе”?

С този въпрос без да се иска, се унищожава науката наречена дентална медицина. Ако на вас това е простено, защото в крайна сметка не сте учили 6 години дентална медицина, то на хората на които поверявате здравето си, не може да се простят забравените уроци от университета и липсата на стремеж за непрекъснато усъвършенстване, след взимане на заветната Диплома за лекар по дентална медицина.

Защо?!…

Защото, ако Вас ви интересува единствено и само “зъбните импланти каква цена имат ”, съществува сериозна предпоставка да си навредите!

Вашето имплантно-протетично лечение зависи от комплекса на петте основни момента, които ще опишем.

1. Самия пациент като индивид със своята неповторима индивидуалност – наследственост, вредни навици, заболявания. Това е информацията, която получава от Вас денталния лекар по време на прегледа и която ползва за вашето бъдещо лечение със зъбни импланти.

2. Обективното състояние в устата – наличен брой зъби със всичките им проблеми, или липса на всички зъби. При необходимост лечение на всички останали зъби и пародонт /венци/ по правилата на денталната медицина, за премахване на инфекция и фактори, които биха създали проблеми и оттам краен неуспех в дългосрочен аспект при лечение със зъбни импланти.

3. Наличния обем кост – задължително 2D и 3D изследване. При необходимост прилагане на предварителни процедури за увеличаване обема на костта.

4. Обема и качеството на меките тъкани около бъдещия имплант – гингива / венеца /. Те пазят костта около импланта. Те са гаранцията за дълготрайния успех и естетика. Създават сe при необходимост, желание и възможности с мекотъканна, муко-гингивална хирургия, т.н. допълнителни процедури.

5. Зъбните импланти със своите възможности и надеждност. / по-евтини и по-скъпи /

Много дентални лекари не изпълняват имплантатно-протетичното лечение като част от цялостното зъбно лечение. Те предлагат и говорят единствено за поставяне на зъбни импланти и каква е тяхната цена, но лечението не е само в поставянето.

Необходимо е да се знае, че съществуват т.н. предварителни и допълнителни процедури. Какво обхващат те?

Предварителните процедури се извършват преди поставяне на зъбния имплант – в предишни посещения. Техния смисъл е премахване на патологични тъкани или увеличаване на костния обем:

 – премахване на фрактурирани зъби или зъбни корени с грануломи или кисти и др.

 – аугментационни техники – поставяне на косто-заместителни присадки

 – синус лифт – латерален като предварителна подготовка

Допълнителните процедури могат да се извършат, както в етапа на поставяне на зъбния имплант, така също и в етапа на разкриване на импланта.

 – отново аугментационни техники

 – синус лифт – латерален или крестален достъп като допълнителна процедура, едновременно с поставянето на имплантите.

 – Shield техника

 – метод на Rosa

 – connective tissue graft – мекотъканни присадки в етапа на разкриване на зъбните импланти, за увеличаване обема на меките тъкани и др.

Със сигурност многообразието на предварителните и особенно на допълнителните процедури ще се увеличава във времето.

Тези предварителни и допълнителни процедури също имат своята цена. Те не са безплатни.

Описаните 5 основни моменти определят обема на Вашето лечение със зъбни импланти.

Ако за предварителните и допълнителни процедури не се говори, това може да означава едно, тяхното непознаване и оттам невъзможност за прилагане. Именно от предварителните и допълнителните процедури зависи в около 70% от случаите качеството на лечението със зъбни импланти  и неговата дълготрайност.

В крайна сметка Вие искате зъби, с които да живеете като нормални хора. Трябва да знаете, че има много хора които имат импланти, но нямат зъби, или пък повече никога няма да могат да бъдат  лекувани с помощта на импланти, поради безвъзвратно загубения обем кост и меки тъкани от лошо лечение. Тези хора са обречени в най-добрия случай, да носят цял живот снемаеми протези с всичките им недостатъци.

Може да Ви се струва странно, но това са фактите и те са доказуеми!

Към настоящия момент ако Вас ви интересува единствено и само “поставянето на зъбните импланти и каква е тяхната цена“, а не лечението като цялостно медицинско действие, Вие може да попаднете в четири ценови категории.

1.   От 500 – 800 лева цена за имплант.

–       в първия хирургичен етап от лечението вие получавате зъбен имплант от миналия век, с доста съмнителни качества по отношение запазване пълния обем на костта и меките тъкани /ниска профилактична стойност/.

В тази група попадат и т.н. “базални импланти”.

Те са евтини поради изключително опростената им едночастова конструкция, което обикновено довежда до сваляне “цената на един имплант”, за сметка на качествено лечение.

Съжаляваме пред всички дентални търговци и колеги, които продават и употребяват в своята практика базални импланти за нашето негативно отношение към базалните зъбни импланти, но това са нашите виждания и разбирания. Готови сме с конкретни доказателства, да подкрепим думите си.

–  oт значение е и хирургичната техника  на операцията. При открито имплантиране съществува риск от неточно поставяне на импланта. Мостовете и коронките върху тях са профилактично неиздържани и в много голям процент от случаите, се наблюдават костни и мекотъканни загуби със своите разнообразни неблагоприятни последствия за Вас.

–    във втория етап от лечението често не се използват оригинални фабрични абатмънти /надстройки/. Съществува реален риск от късен протетичен проблем – счупване на клинично изградената надстройка или разлепване на зъбната коронка от нея.

За съжаление ние минахме по този път. Видяхме и изпитахме всички  проблеми заедно с нашите пациенти и никога не бихме се върнали там, откъдето тръгнахме преди 30 години. За нас остава утехата, че до 2000г. нямахме друга алтернатива в България.

2.   От 800 – 1000 лева цена за имплант.

–  в първия хирургичен етап от лечението, вие получавате зъбни  импланти /европейско, американско или азиатско производство/. Това са импланти от началото на този век – т.н. tissue level импланти. Те са значително по-добри от първа група, но и при тях също се наблюдава късна костна загуба, макар и в по-малка степен – до 1-2,0 мм.

–    за цена от 100-200 лева за надстройка /без труд на денталния лекар/ във втория етап от лечението, възможностите за протетично възстановяване са много по-добри от първа група, но много по-слаби от следващата трета група – естетиката при тях особенно във фронта не може да достигне нивото на съвременните изисквания.

3. Около 1000-1200 лева цена за имплант.

Това са съвременни bone level импланти – различно производство, но с по-опростена конструкция и по-малки протетични възможности /по-малко на брой протетични елементи /. Много често тези импланти не могат да отговорят на съвременните изисквания за имедиатно протезиране / непосредствено след изваждане на зъба /, постигане на т.н. първична стабилност на зъбния имплант. Естетиката – задължителна при зъби във фронталната / предна / област, може да се постигне при ограничен брой от тези имплантни системи.

4.   Над 1500 лева цена за имплант .

–  в първия хирургичен етап от лечението вие получавате съвременен скъп, европейски bone level имплант. Съвременните зъбни импланти Nobel Biocare, които са няколко вида, притежават всичко най-добро за вашия конкретен случай.

–    във втория етап от лечението за цена от около 350 лева за титаниева надстройка /без труд на денталния лекар и зъботехническа лаборатория/, получавате изключително разнообразие от метални надстройки.  Те могат да се подменят в годините при необходимост. Сървизът е възможно най-добър.

Същото важи и за най-добрия вариант за протезиране върху зъбни импланти – Циркониеви корони, който не са циментирани върху надстройките /Titanium base/, а са монолитно свързани с тях и се фиксират чрез винт към импланта.

Дента Консулт разполага със собствена зъботехнична лаборатория в този най-висок клас на протезиране върху зъбни импланти, където всички процеси са под контрола на денталните лекари.

Единствено концерна Nobel Biocare дава възможност, ако лечението с даден имплант е неуспешно в първия етап на лечение /периода на остеоинтеграция/,  Вие да получите безплатно нов имплант и ако повторното поставяне е безплатно от страна на имплантолога, Вие имате на 100% коректност и съпричастност от страна на производител и лечител.

Ние се придържаме безрезервно към тази практика.

Тези основни ценови параметри към настоящия момент в България зависят и от това как денталния лекар оценява своя труд и как го продава в условията на пазарна икономика. Като правило по-добрия с повече работа, работи на по-висока цена. Учещия се, който има по-малко работа или този който е направил по-малки капиталовложения се опитва да навакса с оборота и сваля цената на труда си. Ваш остава избора, къде да се лекувате преценявайки къде рисковете са по-големи.

Поради тази причина ние казваме на пациентите – “ Всички знаят цените  за  зъбни импланти, но малцина стойността на лечението”. Когато хората знаят стойността на едно лечение и защо тя е такава, тогава те ще искат да бъдат лекувани комплексно, качествено  с помощта на съвременни зъбни импланти.

Надяваме се, че успяхте да разберете колко сложно е ценообразуването в денталната имплантология като медицинска дисциплина, от колко много преки и косвени фактори зависи то.

Дори само името на фирмата производител може да Ви подведе, независимо коя е тя. Има фирми с дългогодишна история, които са произвеждали различни по вид, дизайн и качества зъбни импланти във годините назад и ако стоматолога имплантолог ги използва за Вашето лечение, вие вместо “да се качите на  съвременен автомобил, може да попаднете на такъв от края или средата на миналия век” – такъв е примера с  широко използваните в България базални импланти.

Цялата предоставена информация е на база 35 години собствен клиничен и преподавателски  опит на д-р Асен Маринов – баща и множество квалификационни курсове и специализации на  д-р Асен Маринов – син от Дента Консулт – София.


Публикувана в Дента Консулт