Ценови схеми за лечение със зъбни импланти

Зъбни импланти – цена. Ценови схеми за лечение с импланти.

Обикновенно първият въпрос е: “ Каква цена имат зъбните  импланти докторе”?

С този въпрос без да се иска, се унищожава науката наречена дентална медицина. Ако на вас това е простено, защото в крайна сметка не сте учили 6 години дентална медицина, то на хората на които поверявате здравето си, не може да се простят забравените уроци от университета и липсата на стремеж за непрекъснато усъвършенстване, след взимане на заветната Диплома за лекар по дентална медицина.

Защо?!…

Защото, ако Вас ви интересува единствено и само “зъбните импланти каква цена имат ”, съществува сериозна предпоставка да си навредите!

Вашето имплантно-протетично лечение зависи от комплекса на петте основни момента, които ще опишем.

1. Самия пациент като индивид със своята неповторима индивидуалност – наследственост, вредни навици, заболявания. Това е информацията, която получава от Вас денталния лекар по време на прегледа.

2. Обективното състояние в устата – наличен брой зъби със всичките им проблеми, или липса на всички зъби. При необходимост лечение на всички останали зъби и пародонт /венци/ по правилата на денталната медицина, за премахване на инфекция и фактори, които биха създали проблеми и оттам краен неуспех в дългосрочен аспект при лечение със зъбни импланти.

3. Наличния обем кост – задължително 2D и 3D изследване. При необходимост прилагане на предварителни процедури.

4. Обема и качеството на меките тъкани около бъдещия имплант – гингива / венеца /. Те пазят костта около импланта. Те са гаранцията за дълготрайния успех и естетика. Създават сe при необходимост, желание и възможности с мекотъканна, муко-гингивална хирургия, т.н. допълнителни процедури.

5. Зъбните импланти със своите възможности и надеждност. / по-евтини и по-скъпи /

Много дентални лекари не изпълняват имплантатно-протетичното лечение като част от цялостното зъбно лечение. Те предлагат и говорят единствено за поставяне на зъбни импланти и каква е тяхната цена, но лечението не е само в поставянето.

Необходимо е да се знае, че съществуват т.н. предварителни и допълнителни процедури. Какво обхващат те?

Предварителните процедури се извършват преди поставяне на зъбния имплант – в предишни посещения. Техния смисъл е премахване на патологични тъкани или увеличаване на костния обем:

 – премахване на фрактурирани зъби или зъбни корени с грануломи или кисти и др.

 – аугментационни техники – поставяне на косто-заместителни присадки

 – синус лифт – латерален като предварителна подготовка

Допълнителните процедури могат да се извършат, както в етапа на поставяне на зъбния имплант, така също и в етапа на разкриване на импланта.

 – отново аугментационни техники

 – синус лифт – латерален или крестален достъп като допълнителна процедура, едновременно с поставянето на имплантите.

 – Shield техника

 – метод на Rosa

 – connective tissue graft – мекотъканни присадки в етапа на разкриване на зъбните импланти, за увеличаване обема на меките тъкани и др.

Със сигурност многообразието на предварителните и особенно на допълнителните процедури ще се увеличава във времето.

Тези предварителни и допълнителни процедури също имат своята цена. Те не са безплатни.

Описаните 5 основни моменти определят обема на Вашето лечение.

Ако за предварителните и допълнителни процедури не се говори, това може да означава едно, тяхното непознаване и оттам невъзможност за прилагане. Именно от предварителните и допълнителните процедури зависи в около 60% от случаите качеството на лечението със зъбни импланти  и неговата дълготрайност.

В крайна сметка Вие искате зъби, с които да живеете като нормални хора. Трябва да знаете, че има много хора които имат импланти, но нямат зъби, или пък повече никога няма да могат да бъдат  лекувани с помощта на импланти, поради безвъзвратно загубения обем кост и меки тъкани от лошо лечение. Тези хора са обречени в най-добрия случай, да носят цял живот снемаеми протези с всичките им недостатъци.

Може да Ви се струва странно, но това са фактите и те са доказуеми!

Към настоящия момент ако Вас ви интересува единствено и само “поставянето на зъбните импланти и каква е тяхната цена“, а не лечението като цялостно медицинско действие, Вие може да попаднете в четири ценови категории.

1.   От 500 – 800 лева цена за имплант.

–       в първия хирургичен етап от лечението вие получавате зъбен имплант от миналия век, с доста съмнителни качества по отношение запазване пълния обем на костта и меките тъкани /ниска профилактична стойност/.

В тази група попадат и т.н. “базални импланти”.

Те са евтини поради изключително опростената им едночастова конструкция, което обикновено довежда до сваляне “цената на един имплант”, за сметка на качествено лечение.

Съжаляваме пред всички дентални търговци и колеги, които продават и употребяват в своята практика базални импланти за нашето негативно отношение към базалните зъбни импланти, но това са нашите виждания и разбирания. Готови сме с конкретни доказателства, да подкрепим думите си.

–  oт значение е и хирургичната техника  на операцията. При открито имплантиране съществува риск от неточно поставяне на импланта. Мостовете и коронките върху тях са профилактично неиздържани и в много голям процент от случаите, се наблюдават костни и мекотъканни загуби със своите разнообразни неблагоприятни последствия за Вас.

–    във втория етап от лечението често не се използват оригинални фабрични абатмънти /надстройки/. Съществува реален риск от късен протетичен проблем – счупване на клинично изградената надстройка или разлепване на зъбната коронка от нея.

За съжаление ние минахме по този път. Видяхме и изпитахме всички  проблеми заедно с нашите пациенти и никога не бихме се върнали там, откъдето тръгнахме преди 30 години. За нас остава утехата, че до преди 15 години нямахме друга алтернатива.

2.   От 800 – 1000 лева цена за имплант.

–  в първия хирургичен етап от лечението, вие получавате зъбни  импланти /европейско, американско или азиатско производство/. Това са импланти от началото на този век – т.н. tissue level импланти. Те са значително по-добри от първа група, но и при тях също се наблюдава късна костна загуба, макар и в по-малка степен – до 1-2,0 мм.

–    за цена от 100-200 лева за надстройка /без труд на денталния лекар/ във втория етап от лечението, възможностите за протетично възстановяване са много по-добри от първа група, но много по-слаби от следващата трета група – естетиката при тях особенно във фронта не може да достигне нивото на съвременните изисквания.

3. Около 1000-1200 лева цена за имплант.

Това са съвременни bone level импланти – различно производство, но с по-опростена конструкция и по-малки протетични възможности /по-малко на брой протетични елементи /. Много често тези импланти не могат да отговорят на съвременните изисквания за имедиатно протезиране / непосредствено след изваждане на зъба /, постигане на т.н. първична стабилност на зъбния имплант. Естетиката – задължителна при зъби във фронталната / предна / област, може да се постигне при ограничен брой от тези имплантни системи.

4.   Над 1500 лева цена за имплант .

–  в първия хирургичен етап от лечението вие получавате съвременен скъп, европейски bone level имплант. Зъбните импланти от различните имплантни линии на Nobel Biocare притежават всичко най-добро от съвременните имплантатни системи.

–    във втория етап от лечението за цена от около 350 лева за титаниева надстройка /без труд на денталния лекар и зъботехническа лаборатория/, получавате изключително разнообразие от метални протетични възможности, които могат да се подменят в годините при необходимост. Сървизът е възможно най-добър.

–  ако Вие желаете Циркониева надстройка за най-добра червено-бяла естетика ще трябва да доплатите още.

Същото важи и за най-добрия вариант за протезиране върху зъбни импланти – Циркониеви корони, който не са циментирани върху надстройките, а са монолитно свързани с тях и се фиксират чрез винт към импланта.

Дента Консулт разполага със собствена зъботехнична лаборатория в този най-висок клас на протезиране върху зъбни импланти, където всички процеси са под контрола на денталните лекари.

Единствено концерна Nobel Biocare дава възможност, ако лечението с даден имплант е неуспешно в първия етап на поставяне на импланта,  Вие да получите безплатно нов имплант и ако повторното поставяне е безплатно от страна на имплантолога, Вие имате на 100% коректност и съпричастност от страна на производител и лечител.

Ние се придържаме безрезервно към тази практика.

Тези основни ценови параметри към настоящия момент в България зависят и от това как денталния лекар оценява своя труд и как го продава в условията на пазарна икономика. Като правило по-добрия, с повече работа, работи на по-висока цена. Учещия се, който не е уверен в себе си и който има по-малко работа, се опитва да навакса с оборота и сваля цената на труда си. Ваш остава избора,къде да се лекувате преценявайки къде рисковете са по-големи.

Поради тази причина ние казваме на пациентите – “ Всички знаят цените  за  зъбни импланти, но малцина стойността на лечението”. Когато хората знаят стойността на едно лечение, тогава те ще искат да бъдат лекувани комплексно, качествено  с помощта на съвременни зъбни импланти.

Надяваме се, че успяхте да разберете колко сложно е ценообразуването в денталната имплантология като медицинска дисциплина, от колко много преки и косвени фактори зависи то.

Дори само името на фирмата производител може да Ви подведе, независимо коя е тя. Има фирми с дългогодишна история, които са произвеждали различни по вид, дизайн и качества зъбни импланти във годините назад и ако стоматолога имплантолог ги използва за Вашето лечение, вие вместо “да се качите на  съвременен автомобил, може да попаднете на такъв от края или средата на миналия век”.

Цялата предоставена информация е на база 35 години собствен клиничен и преподавателски  опит на д-р Асен Маринов – баща и множество квалификационни курсове и специализации на  д-р Асен Маринов – син от Дента Консулт – София.