Ценови варианти за лечение с 4 импланта

Лечението с 4 зъбни импланта придоби широка популярност, но какво всъщност получаваме?…еднозначно ли е то? Какво печелим и какво губим? Със сигурност можем да кажем, че лесно можем да се подведем от едно – бройката четири импланта. Ако смятаме колко струва един зъбен имплант със сигурност ще сбъркаме… Какво ли не пише в различни форуми за зъбни импланти и какви ли не мнения има за тях?!

При лечение с четири импланта ние можем  да получим различно по качество лечение, с различна успеваемост и различни проблеми, които бихме имали в бъдеще!!!

Вариант 1.

С четири мини импланта може да се проведе лечение предимно в долна челюст. Цялата протеза е поставена върху 4 неостеоинтегрирани мини импланта. Мини имплантите са едночастови с дебелина 1,8 – 2.0 мм.

Предимства:

– Веднага цялата протеза става много по-стабилна.

– Ниска цена за лечение – пакетна цена около 2700 – 2800 лв.

Недостатъци:

– Протезата се поставя върху неостеоинтегрирани зъбни импланти – намалява се сериозно вероятността за успех. Риска от проблеми е голям. Никъде в литературата няма публикувана статистика за успеваемостта от този метод на лечение.

– Периодично трябва да се подменят меките гумени амортизатори в протезата.

– Периодично трябва да се правят корекции на протезата свързани със сенилната / старческа / атрофия и износването на пластмасовите зъби.

– Най-сериозния недостатък е, че Вие оставате с подвижна снемаема цяла протеза с всичките и недостатъци – натрупване на храна под протезата, убиване и болки, затруднено хранене и говорене.

Вариант 2.

Лечение в долна челюст при липса на всички зъби т.е. цяла протеза в/у4 остеоинтегрирани импланта. Лечението е подобно на гореописаното само по отношение на бройката импланти. Разликата е в това, че вече имаме предварително остеоинтегрирани импланти с нормалана дебелина – приблизително 3,5 – 4,5 мм. В годините се доказа, че не е необходимо имплантите да са 4, достатъчни са и 2. За горна челюст са небходими задължително 4 импланта – има значение по отношение стабилността на протезата.

Предимства:

Вероятността за продължителен успех на лечението е многократно по-голяма в сравнение с мини имплантите.

– Възможност за ползване на лята редуцирана скелетирана протеза – за горна челюст. Намаления обем я прави много по-поносима. Топло и студено се усещат много по-добре. Слюноотделянето и гаденето са многократно намалени.

Недостатъци:

– По-продължителен срок за лечение.

– Относително по-висока пакетна цена – 5000-7000 лв.

Възможно е да се ползват две различни задържащи системи върху имплантите.

1. О-Ball система – тя е по-старо поколение.

2. Locator система – тя е по-ново поколение

Задържането също има своето значение освен имплантите, вида на протезата и мн. др. фактори, за определяне пакетната цена на лечението.

Вариант 3.

NobelBiocare имат уникални иновативни разработки на отделните линии  импланти, което ги прави неповторими в световен мащаб със запазена марка.

Става въпрос за концепцията All on 4:

Лечение в долна и горна челюст с 4 специални тричастови, остеоинтегрирани импланта Nobel Biocare и неподвижен, винтово закрепен, сваляем мост от 12 зъба в/у тях.

Тук става въпрос за качествено нов начин на лечение, който е европейски стандарт за Вас от Nobel BioCare – Швеция! При него не оставате нито ден без зъби!

При наличие на протези:

Oще в ден 1 на поставяне на имплантите, Вие завинаги се разделяте с подвижните протези и всички техни недостатъци, които сами сте преживели. Вие получавате веднага временнен, неподвижен, винтово закрепен мост от 10 зъба в/у зъбни импланти.

При наличие на собствени зъби:

В ден 1 ви на изваждане на последните зъби, веднага върху зъбни импланти се поставя временнен, неподвижен, винтово закрепен мост от 10 зъба.

Завършеното лечение и при двете ситуации, се осъществява с неподвижен мост от 12 зъба върху 4 импланта – CAD/CAM, циркониев,  винтово закрепен, при нужда сваляем без да се унищожава.

При тези методи на лечение вече се говори за пакетна цена, за цена на цялостното лечение. Предимството на пакетната цена е, че “развързва ръцете на лечителя”  по отношение качеството на лечението. Той може да приложи пълния пакет от най-подходящи зъбни импланти, материали, методи, и всякакви преки и непреки разходи за Вашето лечение според собствените си знания и коректност. При този подход Лечителя не е ограничен, да дава всичко най-добро от себе си. В противен случай започват компромисите, а те в голям процент не водят до нищо добро…

Съвременната световна тенденция е да се използват по-малко на брой импланти с 12 зъба върху тях.

С All on 4 могат да се решат нерешими до този момент ситуации по възможно най-елегантния начин – без синус лифт и костозаместителни присадки. Намаляват се рисковете, времето и крайната цена за лечение спрямо тези методи. 

Пакетна цена от 20000-22000 лв. на челюст.

д-р Маринов – баща


Публикувана в Дента Консулт