Хирургичните водачи са една от иновациите за поставяне на зъбни импланти в най-добрата, най-желаната позиция от имплантолога.

Позицията на зъбния имплант като правило може да бъде два вида.

Първият вид е т. н. хирургична позиция. В исторически аспект тя е по-старата концепция. Хирургичното поставяне на зъбните импланти е съобразено предимно с анатомията на челюстта. Водещо е бързото поставяне на зъбни импланти, за да може колкото се може по-бързо да се възстанови храненето, т.е. да има колкото се може по-бързо зъби на “всяка цена”, без да се държи под внимание дългосрочната преживяемост на имплантите в устата, профилактиката на костни и мекотъканни структури около зъбните импланти и естетиката.

Когато зъбният имплант се постави съобразно с анатомията на костите, то тогава посоката на импланта може да не отговаря на посоката на зъба върху него. Вследствие на това зъбните коронки върху зъбните импланти няма да са естественото им продължение. Получава се по-голям или по-малък ъгъл между зъбен имплант и зъбна коронка. Вследствие на това силите по време на хранене не се предават по оста на зъбния имплант. Възможни са късни усложнения на костта около зъбните импланти – загуба на кост.

Съвременната концепция е зъбните коронки да са естествено продължение на зъбните импланти. Това е т. н. протетична позиция.

Много често това е трудно постижимо или направо невъзможно. Тогава идва на помощ дигиталното проектиране за точна позиция на зъбния имплант, подготвителната костна аугментация с костозаместителни присадки и използването на хирургичните водачи за точно поставяне на зъбните импланти. Хирургичните водачи са също дигитално проектирани и техният проект се прави едновременно с проекта на зъбните импланти. Технологично те се изработват чрез 3D принтиране и представляват прозрачни шини с метални канюли в тях, през които преминават различни по диаметър дрилове за препариране на имплантната ложа, а накрая и самото поставяне на зъбния имплант.

Хирургичните водачи за поставяне на зъбни импланти са особенно ценни в две от методиките:

  • методика на откритото имплантиране без ламбо – защото тогава хирурга няма реална визуализация на анатомията на костта.
  • методиката на имедиатното /непосредствено след изваждане на зъбите/ поставяне на зъбни импланти – защото тогава вероятността на отклонение на дриловете по време на хирургичната препарация на имплантната ложа е много вероятна поради различната костна плътност, в резултат на това зъбните импланти няма да са в желаната от нас позиция.

Изработването на един хирургичен водач е сложен процес. Той съвсем не е просто една прозрачна шина с дупки, през която да се поставят зъбни импланти.

Хирургията с използване на хирургични водачи за поставяне на зъбни импланти изисква и различни хирургични инструменти от конвенционалните за дадена имплантна система.

Хирургичните водачи са единственият сигурен способ за точното поставяне на зъбните импланти там, където ние ги искаме и там, където ние сме ги проектирали.

Съчетанието между хирургични водачи и протетична позиция на зъбните импланти е разковничето в лечението на дефектите на зъбните редици с помощта на зъбни импланти.

В случаите, когато имаме много на брой зъбни импланти /повече от три/. То тогава най-често зъбните импланти се поставят в тяхната хирургична позиция с помощта на хирургични водачи, а протетиката се осигурява от специални надстроики /абатмънти/, наречени multi unit.

Такава е методиката All on 4 на Nobel Biocare и Пало Мало за лечение при пълно обеззъбяване с помощта на зъбни импланти.

Подобни статии