В българския тълковен речник за думата популизъм е отбелязано: “Примитивна политическа тактика, която има за цел да заблуждава и манипулира народните маси чрез щедро раздаване на обикновено неосъществими обещания и др. – демагогско флиртуване с тълпата.”

За съжаление в денталната медицина популизма е широко използван при обещания за лечение със зъбни импланти.

Едно от най-честите популиски твърдения е това за бързото лечение с импланти. Два примера:

 – “само за 3 дни зъбен имплант + коронка”

 – “Лечение с импланти само за 3 дни”

Необходимо е да се знае, че лечението не приключва с поставяне на зъбен имплант и коронката – зъба. Едно лечение с импланти може да се смята за завършено, когато имаме настъпила остеоинтеграция между зъбен имплант и кост и правилно, постоянно  /окончателно/ протезиране от функционална, профилактична и естетична гледни точки. В цялостен аспект, това няма как да се случи в рамките на три дни. Да, напълно е възможно веднага след поставянето на зъбен имплант в предната естетична област да се постави върху импланта временна, пластмасова зъбна коронка до завършване на остеоинтеграционният процес между зъбен имплант и кост и Вие да сте със зъби, при което Вашият естетичен вид няма да бъде нарушен. Според нас обявата за завършено лечение в рамките на 3 дни със зъбни импланти е спекулиране с Вашето желание и надежди за бързо лечение с помощта на зъбни импланти.

Няколко думи за “експресното” поставяне на импланти. Думата експресно се използва за атракция. Става въпрос за имедиатно /непосредствено/ лечение със  зъбни импланти, т.е. Операцията за поставяне на зъбен имплант или повече на брой зъбни импланти, се провежда веднага след изваждане на зъба или зъбите. Напълно е възможно, веднага да се постави зъба-коронката върху зъбния имплант. Тогава говорим за имедиатно /непосредствено/ протезиране. Правилно е това да е временна, пластмасова коронка или голяма мостова конструкция с дъгова стабилизация и когато се отчете, че остеоинтеграцията на импланта е завършила, тогава да се постави постоянната /окончателна, дифинитивна коронка или мост/. За временните зъби върху зъбни импланти значението за естетиката, говорехме по-горе. При лечение когато липсват предни зъби, са необходими специални зъбни импланти. Тези импланти са “агресивни” по отношение на своя дизайн и осигуряват здраво закотвяне /първична стабилност/. Такива са имплантите Nobel Activ на шведско-американската компания Nobel Biocare.

Друго популистко твърдение при лечение със зъбни импланти е:

 – “Лечението със зъбни импланти е с гаранция 50 години”.

Гаранцията е неприложима в медицината, защото тя е наука за болестите и тяхното отстраняване в една биологична система, каквато е човешкия организъм. Ние няма как да сме сигурни на 100%, че утре няма да има проблеми от едно или друго естество при лечение със зъбни импланти – причини много, както в пациент така и в зъболекар. Ако можеше да се даде гаранция за лечението със зъбни импланти, то тогава застрахователите сигурно щяха да ни застраховат. Опитайте се да застраховате своето лечение със зъбни импланти. Със сигурност никой застраховател няма да го направи. Това означава, че всяка реклама която Ви обещава 50,100 или въобще някакви години гаранция е меко казано подвеждаща и заблуждаваща. Как мислите, дали зъболекарят който Ви е поставил зъбни импланти, ще бъде жив след толкова години и работоспособен, за да поеме гаранцията, която Ви е обещал за лечение със зъбни импланти?… най-вероятно не.

При хората ние можем да говорим за успеваемост на едно лечение със зъбни импланти и то е в рамките на 96-98%, ако е проведено по всички правила на зъболекарското изкуство. Как може да се дава гаранция при лечение с импланти, след като успеваемостта е по-малка от 100%? Поради тази причина навсякъде по света, във всяка болница, когато предстоят оперативни интервеции, пациентите подписват информирано съгласие. Чрез него те декларират юридически, че са запознати с рисковете на дадено лечение и приемат условията на лечебното заведение.

В медицината може да се говори за гаранция на продуктите, които се използват – в случая самите импланти като такива. Тази гаранция се дава от производителя и се узаконява с дата на производство върху стикера на опаковката на зъбния имплант. Гаранция се дава за стерилността на зъбните импланти, която е изписана върху стикера.

Ние говорим за още един вид гаранция – това е гаранция за съпричастност към здравето на пациентите. Единствено Nobel Biocare като фирма осигурява безплатно нов имплант, за повтаряне на лечението при проблеми в остеоинтеграционния период.

Твърдения от рода на “революция”

Историята на лечението със зъбни импланти показва, че то датира от хилядолетия в древен Египет. – става въпрос за предни зъби заместени с такива изработени от слонова кост или камък. Те по същество те също представляват зъбни импланти.

Резкият скок в развитието на зъбопротезната имплантология /зъбни импланти, методи на поставяне на зъбни импланти, костно-заместителни присадки, мекотъканни аугментации, коронки и мостове върху зъбни импланти/, започва в началото на 21 век. Използването на подобни популистки твърдения,че лечението с базални зъбни импланти е революция, /които са създадени през втората половина на 20 век/, за нас е подвеждащо и заблуждаващо.

Ние денталните лекари от Дента Консулт – София смятаме, че информацията, която се предоставя на пациентите за лечение със зъбни импланти, трябва да е съвременна, коректна и неподвеждаща. Тя не трябва, да е ФАЛШИВА НОВИНА и да води до определен вид заблуда!

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии