Правилното използване на зъбните импланти при пародонтални заболявания – пародонтит, /“пародонтоза” – остаряло и неправилно наименование на заболяването/ е един от най-трудните за решаване проблеми в денталната имплантология. Става въпрос не само за заместване на единичен зъб със зъбен имплант или лечение с по-голям брой зъбни импланти, а за оценка на обема и качеството на костта около останалите собствени зъби и как дъвкателните сили ще се отразят както върху тях така и върху зъбните импланти. Трябва да се знае, че оценката е винаги по отношение на коста около имплантите, а не по отношение на самите импланти или зъби. Когато пародонта /комплекса от тъкани около зъбите/ е запазен и здрав, протетичното и хирургично планиране е значително по-лесно. Планирането при увреден в различна степен пародонт е значително по-трудно, зависи най-вече от клиничния опит и знания на денталния имплантолог. Рисковете за допускане на грешка от зъболекаря са значителни. 

  Прийомите за лечение са различни. Те започват от поставяне на единични импланти. Минават през самостоятелно шиниране на група или групи останали собствени зъби и самостоятелно шиниране на зъбни импланти при малък обем кости. От изключително значение за продължителния успех е непрекъснатата профилактика на пародонта на останалите собствени зъби, т.н. клинична орална хигиена /КОХ/ или “почистване на зъбен камък”, провеждана периодично от денталния лекар. Периода за КОХ е от 2 седмици до 6 месеца. Клиничната орална хигиена /КОХ/ е изключително важна за предотвратяване на предаване на инфекция от кост и меки тъкани около собствени зъби към кост и меки тъкани около зъбни импланти.

Възможно е денталния имплантолог да прецени, че е наложително изваждането на всички останали зъби и поставяне на снемаема протеза върху 2-4 зъбни имплантанти или мост-подкова върху 6-8 импланта. В този случай зъбните импланти служат за нейното задържане. Големите мостове-подкови могат да бъдат циментирани или винтово закрепени върху имплантите. Съвременната технология е CAD/CAM с винтово закрепване. Във всички случаи е необходима цялостна концепция /цялостно решение/ за лечение. Методиката All on 4 е често приложима, когато е необходимо да се извадят всички останали налични зъби.

  Сега нещо много важно!!!

  Съвременната дентална имплантология промени концепцията за зъбите. Преди ние казвахме – “зъбите да се пазят до последно”. Това беше логично, защото ние ги използвахме за задържане на различни видове протезни конструкции. При този пасивен подход се стига неминуемо до големи костни загуби. В резултат на това поставянето на зъбни импланти в обеззъбените участъци е силно затруднено или невъзможно. Новата концепция, новото виждане по проблема “кога да се извадят зъбите ”, вече е по-ранно изваждане, мероприятия за запазване на костта т.н. костна аугментация и поставяне на зъбни импланти, съобразено с правилно протетично и хирургично планиране.

Коя от двете концепции ще се приложи, зависи от много фактори, включително и финансовата страна на лечението. Всеки случай трябва да се разглежда строго индивидуално. Не трябва да има шаблон и унифициране. В един случай правилна ще бъде концепцията за запазване на зъбите до последно, а в друг тяхното по-ранно изваждане и поставяне на импланти.

Тук ние можем да  Ви помогнем с нашите над 35 години знания и опит, както и с прилаганите от нас утвърдени световни разработки – All on 4 на Nobel Biocare.

С оглед на двете концепции ние ще Ви предложим няколко алтернативни варианта на лечение, ще ги обсъдим заедно и Вие ще решите, как да Ви лекуваме.

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии