Въпроса който често интересува пациентите, които ще бъдат лекувани със зъби импланти е, има ли  болка и дискомфорт по време на поставяне на зъбните импланти както и в следоперативния период.

При лечението със зъбни импланти се използват съвременни упойки. Това гарантира в голяма степен отсъствието на болка по време на операция. Следоперативната болка зависи от метода на поставяне на зъбни импланти – проведена операция. Много често се спекулира с методиката на трансгингивално /открито без ламбо/ поставяне на импланти – говори се за “безоперационен метод”. Такъв няма! При тази методика най-често няма болка след операцията, защото не се отделя периоста от костта. При трансгингивалния метод оздравителния период е много кратък и безпроблемен. Този метод обаче е много рисков – имплантолога няма добра видимост и съответен контрол на действията си при поставяне на зъбни импланти. Той може да се използва при голям обем на костта и по-тънки импланти. Характерно за него е унищожаването на голямо количество меки тъкани, които имат значение за дълготрайната преживяемост на зъбните импланти и естетика. Липсата на болка се наблюдава много често  и при имедиатното /непосредствено след изваждане на зъбите/ поставяне на зъбни импланти през естествено създадения отвор.

При всички други методики – открито с ламбо, покрито с ламбо, когато се повдига периоста, може има повече или по-малко болка, придружена с различно изразен оток. Отока е най-голям през 3-4 ден след операцията. Недопускането на болка и оток зависят от индивидуалната реакция на всеки организъм, от оперативната методика, от премедикацията, която е назначил денталния лекар, /изписани лекарства по рецепта/. Тези два метода са сигурни при поставянето на зъбни импланти, за тяхното точно позициониране – най-вече тяхната правилна протетична позиция и дълготрайна преживяемост във вашата уста.

Важен за болката е и субективния фактор при лечение със зъбни импланти, т.е. действията на денталния лекар. При една груба и брутална работа сигурно и болката ще бъде по-голяма. От значение са и най-дребните моменти. Като пример ще дадем иглите и конците с които се шият меките тъкани над имплантите. Този зъболекар който пести от тези “дребни нещица”, със сигурност ще предизвика и по-голяма болка в следоперативния период на лечението със зъбни импланти.

В заключение можем да кажем, че всички ние разполагаме с обезболяващите средства на съвременната фармация и страха от болка по време на операция и след това е неоснователен, ако действията на зъболекаря са правилни.

Д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии