Зъбни импланти – 2D диагностика

Дигиталната рентгенография е съвременно изследване, което се извършва в самата дентална клиника по време на операция за поставяне на зъбни импланти. Посредством Ro лъчение с 90% по-малък интензитет и цифрово преобразуване на аналоговия сигнал, образът се наблюдава на монитор. Това позволява да се определят действителните разстояния на зъбните импланти до гранични структури – максиларен синус, мандибуларен канал и др.

С дигиталния рентген по време на зъбна имплантация се извършва непрекъснат контрол – 2D. По този начин вероятността от грешка се свежда до минимум, за поставяне на най-добрите по размери зъбни импланти в най-добрата позиция.

Зъбни импланти – 3D диагностика

Дигитална томография дава възможност за триизмерно планиране за лечението със зъбни импланти. Костната структура се разглежда през срезове от 0,5 мм в различни проекции. Прилага се при всички клинични ситуации, защото никой не иска да бъде допусната грешка при поставянето на зъбните импланти.

Рентгеновите изображения могат допълнително да се обработват от софтуер – оцветяване, увеличаване, промяна на осветеност и контраст. Върху тях може да се разиграват различни ситуации с поставяне на зъбни импланти, взети от библиотеката на софтуера.

На практика се извършва компютърна виртуална операция. По същество тя представлява, разиграване на предстоящото поставяне на зъбни импланти, още преди провеждането на самата действителна операция.

Определянето на костната плътност в различните участъци на рентгеновия образ дава възможност за уточняване най-доброто местоположение на зъбните импланти.

Компютърната томография има изключителна роля за хирургичното и протетично планиране на имплантното лечение, когато е необходимо изключително точно да се определи мястото, наклонът (посоката) и дълбочината, на която да бъде поставен зъбния имплант.

3D планирането дава възможност за прецизно планиране на зъбната имплантация – метод на имплантиране, подбор на система и вид зъбни импланти.

КТГ има три основни предпоставки, за да бъде изследването качествено. За съжаление не винаги са налице и трите. Това са:

  1. качествен RO апарат – при конусните образът е най-добър и облъчването най-малко.
  2. специализиран софтуер с който лично денталния лекар да “може да манипулира” образите, т.е. да определи най-добрия по размери имплант, на най-добрата позиция.
  3. необходима е и квалификация на самия дентален лекар.

Много често се използват плаки с RO образи и измервания, дадени от лабораториите. При тях винаги съществува риск, да е направен пропуск, който да се окаже неприятен за имплантолога и в крайна сметка да рефлектира върху Вас.

Собственоръчния 3D анализ проведен от денталния лекар – имплантолог със специализиран софтуер е предпоставка за недопускане на грешки по време на поставянето на зъбни импланти.

Тези грешки могат, да се окажат фатални по време на оперативната интервенция. В този случай ние говорим за предвидима, контролирана дентална имплантология. Така се постига Вашата най-голяма гаранция за точността при поставяне на зъбни импланти.

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии