Кога се предприема лечение със зъбни импланти?

Има ли възможност да бъдете лекувани със зъбни  импланти, който са заместители на Вашите зъбни корени? При какви условия може да се случи това?

Естествения отговор е когато сме загубили един, повече или всичките си зъби или когато това ще се случи в близко бъдеще.

Информация за това денталният лекар може да Ви даде още при първата визита и да Ви обясни, че няма директна имплантация на естествени зъби, а става на въпрос за поставяне на зъбни импланти и последващо поставяне на зъбни коронки върху тях.

За успешното финализиране на имплантатно-протетичното лечение, еднакво важни са както прецизно проведеното имплантиране, така и последващото го протезиране. Вашето лечение не приключва с поставянето на зъбни импланти. Следва изпълнение на предварителния протетичен план т.е. изработване и фиксиране на протезните конструкции. Зъбния имплант се натоварва чрез корона, мост или снемаема протеза. Той осигурява по-голяма стабилност на конструкцията, за да можете по-ефективно да се храните, говорите и усмихвате.

За да бъдете лекувани със зъбни импланти е необходимо наличието на определени условия. Едно от най-важните е да има достатъчен обем кост в трите равнини /височина, ширина и дълбочина/, където те да бъдат положени. В съвременното лечение със зъбни импланти все по-голямо значение се отдава не само на обема кост, но и на обема и качеството на меките тъкани /гингива, венец/ в непосредствен близост до зъбния имплант. Меките тъкани играят оромна роля за естетиката на предните зъби. Така също, те отдалечават агресивната микрофлора, която нормално се намира в нашата уста от костта, която заобикаля всеки имплант и спомагат за дълготрайното оставане на зъбните импланти във вашата уста. За квалификацията и възможностите на зъболекаря на когото смятате да се доверите, може да съдите по неговото отношение към меките тъкани – стремеж за запазване и изграждане около собствени зъби и зъбни импланти. Всеки конкретен клиничен случай е строго специфичен и това как той трябва да бъде решен, зависи от опита, знанията и квалификацията на зъболекаря  или на екипа от специалисти. Възможностите на денталната иплантология за подобряването на тези условия непрекъснато се увеличават.

Използването на съвременна апаратура за диагностика и лечение, създадена специално за нуждите на денталната имплантология е съществена предпоставка за успешния лечебен резултат със зъбни  импланти.

В малък процент от случаите поставения зъбен имплант може да бъде изхвърлен и поради непознати засега причини. Това не бива, да Ви смущава. Отстраняването на отхвърления имплант става съвсем безболезнено. Само дни след това на мястото, където е бил поставен все едно нищо не е имало. Много често и съвсем успешно, се пристъпва към втора имплантация. Винаги е възможно, Вие да бъдете лекуван и по някой от класическите методи за протезиране.

Не бива да забравяте, че действията на стоматолога са „едната страна на монетата“, от другата страна сте Вие, т.е. за крайния успех се изисква Вашата съпричастност. Запомнете добре всички напътствия и наставления, които ще Ви бъдат дадени! Изпълнявайте ги стриктно! Споделяйте дори и най-малките си тревоги! Ако сте решили зъбните импланти да бъдат заместители за Вашите собствени зъби, перфектната орална хигиена е гаранция за оралното Ви здраве.

Не пропускайте контролните профилактични прегледи – те са условие за дълготрайни положителни лечебни резултати при лечение със зъбни импланти!

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии