Един от въпросите на пациента е: „Докторе, каква гаранция давате за зъбните импланти?“. Тук трябва да направим разлика за:

 1. Гаранция на самите зъбни импланти и всичко свързано с тях.
 2. Гаранция на самото лечение.

Ние в Denta Consult София можем да Ви дадем гаранция по отношение на всички продукти, които ползваме – зъбни импланти, материали, пособия, апаратура, инструменти. Всички те са на водещи световни производители и са марки, които нямат конкуренция. Ние можем да Ви дадем гаранция по отношение стерилизацията на нашите инструменти и използваните автоклави. Ние ще Ви покажем зъбните импланти стерилни в техните оригинални опаковки и съответните сертификати.

По отношение на лечебния процес гаранцията в една биологична система каквато е човешкият организъм, е по-сложно понятие. Най-често ние говорим за успеваемост на определен тип зъбни импланти и на определен метод на имплантиране при отчитане биологичното състояние на индивида.

Лечението със съвременни зъбни импланти е успешно в границите на 97-99%. Това е един изключително добър резултат. Той се получава, когато се използват винтови зъбни импланти от чист титан 99,99%. Тук искаме да подчертаем, че в зъбната имплантология “ малките камъчета обръщат колата „, т.е. изключително важна за крайния успех е професионалната компетентност и квалификация на денталния лекар.

Ние разделяме успеваемостта на имплантатно протетичното лечение на ранна и късна.

Ранната успеваемост започва от поставяне на зъбния имплант и завършва до момента на остеоинтеграцията му, преди започване на протетичното възстновяване. Свързана е с тъй наречената адаптивна остеоинтеграция (контактна остеогенеза) – импланта е обхванат плътно от кост и е неподвижен. Тя зависи от:

 1. Предварителната подготовка.
 2. Хирургичното планиране и поставяне на самия имплант.
 3. Имобилизирането на зъбните импланти. /премахване на вредно действащи сили до пълната остеоинтеграция на импланта – здрава костно имплантатна връзка/

На този етап от лечението с зъбни импланти, ние отново можем да Ви дадем гаранция, че ще настъпи остеоинтеграция /здраво захващане на импланта в костта/, ако липсват утежняващи фактори /болестни процеси/ и форсмажорни обстоятелства при следните условия:

 1. Редовни профилактични прегледи до момента на протезиране.
 2. Редовна клинична орална хигиена на всеки три месеца.
 3. Безупречна лична орална хигиена.
 4. Безупречно изпълнение на всички дадени Ви указания.

Късната успеваемост представлява запазване на остеоинтеграцията между зъбни импланти и кост в продължение на много години, при вече възстановено съзъбие и нормална функция. Тя зависи от:

 1. Съставянето на протетичния лечебен план в самото начало на лечението.
 2. Завършил остеоинтеграционен процес.
 3. Достатъчно количество и качество на меките тъкани около собствени зъби и коронки върху зъбните импланти с които сте лекувани.
 4. Правилното протезиране – отчитане на всички биологични фактори – стави, мускули, оклузия и артикулация на собствени зъби и изкуствени зъби върху зъбни импланти.
 5. Адекватните хигиенни грижи от страна на пациента /перфектна орална хигиена/.
 6. Своевременната промяна на имплантатно – протетичния лечебен план след години при необходимост.

Всичките тези шест елемента съставляват клиниката на имплантатно – протетичното лечение. Именно то е изкуството, което трябва да осъществи денталният лекар или екип с Вашето активно съдействие!

След поставянето на зъбни импланти, изключително важен момент е Вашето поведение.

 1. Редовните профилактични прегледи отново са задължителни на всеки шест месеца, с извършване на клинична орална хигиена. Желателна е и контролна RO графия.
 2. Задължителна е безупречната лична орална хигиена от Ваша страна.
 3. При най-малък дискомфорт когато съчленявате на зъбите /независимо къде в зъбната редица/, посещение при денталния лекар и споделен проблем.

Защо всичко това?!

Защото патологичните процеси при лоша устна хигиена, при травматични моменти или комбинация от двете в своето начало протичат безсимптомно. Проблема е, че няма болка, която да Ви обезпокои. Започва бавна остеолиза /стопяване/ на костта, която с течение на времето прогресира в ускорени темпове поради допълнителна бактериална инвазия.

 Най-често пациента търси помощ, когато вече е твърде късно. Това съвсем не означава, че трябва да се откажем от най-съвременния метод за лечение в денталната медицина метод, по който се лекуват милиони хора по света. Истината е, че зъбната имплантология е за интелигентни хора! Когато един проблем се хване в начален етап на развитие, ние имаме съвременни методи за ефикасна намеса и помощ.

Съвсем основателен е и въпроса за отговорността.

Когато лечението със зъбни импланти се провежда от един имплантолог – протезист, отговора е лесен. В този случай отговорността за успеха на имплантатно-протетичното лечение ще бъде поета от един единствен дентален лекар, ако са изпълнени всички изброени по-горе условия. Поради тази причина най-добре за Вас е, „този който имплантира той и да протезира“.

Много често при “тежка клиника” или в по-големи дентални клиники се сформира екип, в който денталните лекари работят в тясна координация помежду си на територията на денталния център. Това е по-добрия вариант за Вас, по отношение качеството на цялото комплексно лечение. Тогава отговорността за хирургичен план, хирургична интервенция до етап протетика е на хирурга – до завършване на остеоинтеграцията на Вашите зъбни импланти. Отговорността за протетичния план, протетиката и дългосрочната “преживяемост” на имплантантите зависи от протезиста и пародонтолога – при вече настъпила остеоинтеграция, отново ако са изпълнени всички изброени по-горе условия. Необходимо условие е хирургичният и протетичен план за вашето лечение със зъбни импланти, да бъде съставен и от двамата специалисти.

В крайна сметка и Вие носите своята част от отговорността! Поради тази причина от Вас се изисква задължително, да попълните формуляр за “Информирано съгласие”.

Клиничния опит и знания на специалистите по дентална медицина, както и вашите действия или бездействия са водещи по отношение успешния краен резултат на имплантатно – протетичното лечение със зъбни импланти.

д-р Асен Маринов – баща

Подобни статии