Д-р Асен Маринов

Завършва Стоматологичен факултет – София. През 1989 след конкурс е назначен за асистент в Катедрата по протетична стоматология. Работи в нея до 2000 г. на длъжност главен асистент. Успешно полага изпити за специалност:
• поливалентна стоматология – 1989 г.
• протетична стоматология – 1992 г.
В продължение на 24 години, от 1989 г. отдава цялата си енергия на денталната имплантология и развитието си като имплантолог. Ученик и специализант на акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н.
През 2000 г. обновява и разширява частния си кабинет в центъра на София в модерен Dental Practice Office за поставяне и лечение със зъбни импланти.
В началото на 2000 г. участва в учредяването на дружество МСУ-2000, с единствен предмет на дейност – организиране на курсове за усъвършенстване по дентална имплантология за лечение със зъбни импланти на завършили висшето си образование колеги.
Д-р Маринов участва с две лекции и операции за поставяне на зъбни импланти в курсовете на акад. Попов по зъбопротезна имплантология.
От 2001г. е поканен лично от акад. Попов да помага на колегите си от Катедра по протетична стоматология за провеждането на практически упражнения за поставяне на зъбни импланти в свободно избираемата дисциплина “Зъбопротезна имплантология” на студенти от пети курс при Стоматологичен факултет – София

Д-р Асен Маринов – баща

„Най-щастливият момент в моя професионален живот бе мигът, в който моите учители повериха собственото си здраве в ръцете ми“.

Философията на дентално – медицинската ни практика е подчинена единствено на завета на нашите учители да лекуваме по каноните на Хипократ!

От 2008г. е акредитиран лектор от Български Зъболекарски Съюз /БЗС/ по зъбопротезна имплантология.
Лекцията на д-р Маринов на тема: “Подходи при снемаемо, подвижно протезиране върху зъбни импланти” е акредитирана от УС на БЗС и е включена в графика на районните колегии.
2011г. – д-р Асен Маринов и д-р Асен Маринов Jr. проведоха първия курс за завършили дентални лекари в клиниката на АМ Дента Консулт – София за поставяне на зъбни импланти по неговата нова концепция – “Индивидуално непрекъснато обучение в клинична обстановка”.
Целият професионален път на д-р Асен Маринов – баща е съсредоточен върху стремежа му за непрекъснато усъвършенстване в областта на денталната имплантология и утвърждаването му като водещ имплантолог в София за поставяне на зъбни импланти.
Наследил традициите на своите учители, д-р Маринов предава безрезервно своя професионален опит и знания по дентална имплантология на своите ученици, следвайки ценностната система на своята философия.