В рамките на конкурса „Дентален мениджър на годината – „Адмира“ 2019г. Дента Консулт получи и стана носител на наградата за „Екипен дентален мениджмънт”.

Екипната работа между дентални лекари, дентални асистенти от Дента Консулт и зъботехниците от Дента Консулт Лаб е в основата на всички успехи и просперитет. Успехите на Дента Консулт са в основата за осигуряване на едно по-добро лечение на хората, даващо им по-висок жизнен стандарт и по-добро качество на живот.

Ден след ден всички членове на Дента Консулт и Дента Консулт Лаб работят за своето професионално развитие и усъвършенстване. Екипният дентален мениджънт в лечението със зъбни импланти има решаваща роля за присъждането на тази голяма награда. Традициите поставени от д-р Асен Маринов – баща в лечението със зъбни импланти, са в непрекъснато развитие благодарение на д-р Асен Маринов – син и д-р Пиер Димитров по отношение на мекотъканните и костни присадки около имплантите  и финалното възстановяване на зъбите върху зъбни импланти.

Национален-конкурс-Адмира-Екипен-дентален-мениджмънт-2019
Национален-конкурс-Адмира-Екип-Дента-Консулт-3

Подобни статии