лечение със зъбни импланти

Консервативно възстановяване на зъби

Консервативно възстановяване на зъби

Вследствие на развитие на кариес част от тъканите на зъба се разрушават. Най-добрият начин те да бъдат възстановени, е като имитираме това, което природата е създала.

Зъбите имат красив и добре изразен релеф, чиято роля е да помага при отхапването и сдъвкването на храната. Кариесът и други заболявания са причина релефът и формата да се загубят, което затруднява и цялостната функция на зъба и целия дъвкателен апарат. В Denta Consult ценим всичко, което природата е създала - тя по съвършен начин обвързва формата и функцията. Затова винаги, когато възстановяваме разрушен зъб, ние се водим от следните принципи:

  1. Минимална намеса - запазваме всяка останала здрава тъкан от зъба. Стремим се към минимална препарация на зъбите, тоест по-малко работа с ”машинката” - само там, където е необходимо.
  2. Възстановяване на оригиналната форма и релеф на зъба. Това може да се постигне по два начина, в зависимост от случая:

директно - чрез нанасяне на композит 

Случай 1

       

Случай 2

   

 

индиректно - чрез изработване в зъботехническа лаборатория. 

Случай 1

 

Случай 2

  

  1. Прецизнa изработка. Тук на помощ идват лупите, микроскопът, както и платното, което се поставя около зъбите и служи, за да осигури чиста и стерилна среда на работа.

Адхезивен протокол 

Съвременната възстановителна дентална медицина се основава на спазването на стриктен адхезивен протокол. Всички процедури от директно възстановяване на зъби с композит до залепването на керамични фасети се основават на него. Ето и основните му елементи:

1.Добра изолация и сухота на операционното поле. Това се постига чрез употребата на гумено платно, с което изолираме един или повече зъби, върху които ще работим.

2.Точен тайминг - асистентите ни засичат с таймер секундите, в който всеки един от компонентите на адхезивната система е в контакт със зъба.

3.Нанасяне на малки дози композит, внимателното му моделиране и полимеризиране. Така се избягват нежелани последици като чувствителност в зъба, който изграждаме (възстановяваме), пукнатини, включително отлепване на възстановяването.

4.Увеличение под микроскоп или лупи. Това е начинът да бъдем възможно най-прецизни.

 

 

Location:

1680 , Sofia | Kazbek str. 57A, entr. B

Contact us:

02/ 981 53 08 | 0877 81 53 08

info@dentaconsult.bg

Business hours:

Mon - Fr 09:00 - 18:00

ПРЕДИ И СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

© All rights reserved. All images on this website belong exclusively to Dentaconsult. All cases presented on this website have been treated at Dentaconsult , and all images shown have the patient's written consent. No distribution is allowed without Dentaconsult's explicit consent.