лечение със зъбни импланти

Дигитален дизайн на усмивката

DSD или дигитален дизайн на усмивката е процес, при който след анализ на снимковия и видеоматериал на пациента се изработва детайлна визия на бъдещата усмивка. Дигиталният дизайн е част от плана на лечение на пациентите, които искат да постигнат цялостна естетическа промяна на своите зъби.

Дизайн, воден от цялото лице

Както зъбите са част от усмивката, така и усмивката е част от лицето. Те са свързани по между си и зависят едно от друго. Водейки се от формата и чертите на лицето, можем да изберем идеалната форма и позиция на зъбите, така че да постигнем баланс и хармония между тях.

Дизайнът е първата стъпка от планирането. Той полага основата на функционален план на лечение, който съчетава в себе си биология, структура и функция. Дизайнът помага в комуникацията, когато се налага намеса на различни специалисти - ортодонтско лечение, лечение със зъбни импланти или пластична хирургия на меките тъкани. Всички лечебни процедури са съставна част от един-единствен проект: бъдещата усмивка.

Благодарение на дизайна, пациентите могат да добият реална представа как ще изглеждат, още преди лечението да е стартирало.

 

Location:

1680 , Sofia | Kazbek str. 57A, entr. B

Contact us:

02/ 981 53 08 | 0877 81 53 08

info@dentaconsult.bg

Business hours:

Mon - Fr 09:00 - 18:00

ПРЕДИ И СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

© All rights reserved. All images on this website belong exclusively to Dentaconsult. All cases presented on this website have been treated at Dentaconsult , and all images shown have the patient's written consent. No distribution is allowed without Dentaconsult's explicit consent.