Image

Д-р Асен Маринов

Завършва Стоматологичен факултет - София. През 1989 след конкурс е назначен за асистент в Катедрата по протетична стоматология. Работи в нея до 2000 г. на длъжност главен асистент. Успешно полага изпити за специалност:

• поливалентна стоматология - 1989 г.

• протетична стоматология - 1992 г. 

 В продължение на 24 години, от 1989 г. отдава цялата си енергия на денталната имплантология и развитието си като имплантолог. Ученик и специализант на акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н. 

През 2000 г. обновява и разширява частния си кабинет в центъра на София в модерен Dental Practice Office за поставяне и лечение със зъбни импланти.

В началото на 2000 г. участва в учредяването на дружество МСУ-2000, с единствен предмет на дейност - организиране на курсове за усъвършенстване по дентална имплантология на завършили висшето си образование колеги. На територията на клиниката на д-р Маринов се намира и Центърът за усъвършенстване на МСУ-2000, който разполага с модерно оборудвана зала за обучение.

Д-р Маринов участва с две лекции и операции за поставяне на зъбни импланти в курсовете на акад. Попов по зъбопротезна имплантология.

От 2001г. е поканен лично от акад. Попов, да помага на колегите си от Катедра по протетична стоматология, за провеждането на практически упражнения за поставяне на зъбни имплантати в свободно избираемата дисциплина "Зъбопротезна имплантология" на студенти от пети курс при Стоматологичен факултет - София

От 2008г. е акредитиран лектор от Български Зъболекарски Съюз /БЗС/ по зъбопротезна имплантология.

Лекцията на д-р Маринов на тема: "Подходи при снемаемо, подвижно протезиране върху интраосални импланти" е акредитирана от УС на БЗС и е включена в графика на районните колегии.

2011г. - Д-р Асен Маринов и д-р Асен Маринов Jr. проведоха първия курс, за завършили дентални лекари в клиниката на АМ Дента Консулт - София, за поставяне на зъбни импланти по неговата нова концепция - "Индивидуално непрекъснато обучение в клинична обстановка".

Целият професионален път на д-р Асен Маринов е съсредоточен върху стремежа му за непрекъснато усъвършенстване в областта на денталната имплантология и утвърждаването му като водещ имплантолог в София.

 

Location:

1680 , Sofia | Kazbek str. 57A, entr. B

Contact us:

02/ 981 53 08 | 0877 81 53 08

info@dentaconsult.bg

Business hours:

Mon - Fr 09:00 - 18:00

ПРЕДИ И СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

© All rights reserved. All images on this website belong exclusively to Dentaconsult. All cases presented on this website have been treated at Dentaconsult , and all images shown have the patient's written consent. No distribution is allowed without Dentaconsult's explicit consent.