Лечение

"Всички пациенти имат едно и също желание – да не бъдат пациенти.” Автор на тази фраза вероятно е човек, поне веднъж страдал от пулпит. Да бъдем реалисти, никой не иска да посещава често своя зъболекар. Сигурно ще се изненадате, но в този случай между нас

Дентално здраве

Дентално здраве

Дентална Естетика

Това е последният, финален етап на лечение, който е възможен единствено, ако са положени здравите основи в етап II – този на възстановяване на денталното здраве.