д-р Асен П. Маринов

Пълна биография

Д-р Асен П. Маринов е роден през 1960 г. в град София.

Завършва с отличие Факултета по дентална медицина на Медицинския университет в столицата. През 1989 г. придобива магистърска степен по Поливалентна стоматология, а през 1992 г. завършва втора специалност – Протетична стоматология.

Професионалният му път преминава последователно през Секцията по експериментална стоматология и Катедрата по протетична стоматология (1988-2000 г.). Един от най-изявените ученици на акад. проф. д-р Николай Попов, д-р Асен Маринов отдава цялата си енергия на развитието си като дентален имплантолог.

Работи, изнася лекции и помага на младите специалисти да усъвършенстват познанията си в сферата на протезирането. От 2008 г. е акредитиран лектор от Българския зъболекарски съюз по зъбопротезна имплантология. Автор е на концепция за следдипломно усъвършенстване на лекарите по дентална медицина в клинична обстановка. Той е сред основателите на обучителния център „МСУ-2000”, в който посвещава над 8 години в това да предава опита си на младите имплантолози. През 2001 г. е поканен лично от акад. Попов да води практически упражнения на студенти в пети курс.

Асен Маринов е изтъкнат лектор на специализирани форуми, сред които и акредитирани от Българския зъболекарски съюз. Автор е на десетки статии и доклади.

Д-р Маринов е основател на модерната стоматологична клиника Denta Consult, създадена през 1999 г., в която продължава мисията си да предава своите знания на младите дентални специалисти.

 

Преподавателска дейност:

1988 – 1989 г. Ординатор в Секцията по експериментална стоматология на Факултета по дентална медицина на МУ – София

1989 – 2000 г. Асистент и главен асистент в Катедрата по протетична стоматология на Факултета по дентална медицина

2000 – 2008 г. Съучредител на дружество „МСУ-2000” за организиране на курсове за обучение по дентална имплантология

2001 – 2003 г. Гост-лектор в курсовете на акад. проф. д-р Николай Попов по зъбопротезна имплантология, Катедра протетична стоматология.

2008 г. - до сега Акредитиран лектор от Български зъболекарски съюз по зъбопротезна имплантология

2011 – 2013 г. Обучение по дентална имплантология - система Ankylos Dentsplay Friadent, клиника Denta Consult

Лекции и доклади:

2001 г. „Костно-заместителна присадка, комбинирана с интраосален (вътрекостен) винтов титанов имплантат – двуетапен метод” – I конгрес на Българското научно стоматологично дружество

2001 г. „Остеокондуктивна направлявана регенерация на костни дефекти (подготовка за винтови титанови имплантати)” – I конгрес на Българското научно стоматологично дружество

2004 г. Доклад и филм на тема: „Костно-заместителни присадки“; Първи балкански конгрес по зъбопротезна имплантология в к.к. Албена

2008 г. Лекция „Подходи при снемаемо, подвижно протезиране върху интраосални импланти“, акредитирана от УС на Българския зъболекарски съюз