Планиране и визуализация

За да не се загубиш по пътя трябва да знаеш накъде си тръгнал и къде искаш да стигнеш. Как постигаме това? Фотозаснемането ни дава възможност да създадем цифров архив на състоянието на пациентите. Така проследяваме детайлно всяка една ситуация и можем да предоставим по-високо качество на зъболечението.С видеозаснемане – запечатваме усмивката в динамика и правим видеосимулация как би изглеждал пациентът в края на лечението. С информацията, събрана от фото и видео документацията, правим подробен анализ на лицето и съзъбието, след което изготвяме план за лечение. Следващата стъпка се нарича Digital Smile Design или дигитален дизайн на усмивката. След като сме заснели лицето и челюстта, създаваме виртуален, а впоследствие и восъчен проект в зъботехническа лаборатория. По този начин всеки пациент може да се види с бъдещата си усмивка още преди реалното лечение да е стартирало. Рентгеново планиране – използва се основно в имплантологията и преди хирургични интервенции. Методът е познат като 3D рентгеново изследване на костта. Конусно-лъчевата компютърна томография (Cone Beam Computer Tomograph) ни дава информация за дебелината и ширината на костта, както и за местоположението на важни анатомични структури като горночелюстните синуси и долночелюстния канал, през който преминава голям съдово-нервен сноп. Това е от значение за правилното планиране преди поставянето на импланта и ни дава информация за необходимостта от допълнителни хирургични манипулации за подобряване на обема на костта.